PvdD: maak van Rijnenburg geen plofwijk


27 mei 2019

De Partij voor de Dieren wil dat polder Rijnenburg groen blijft en niet wordt volgebouwd. Daartoe dient de partij vandaag in de Provinciale Statenvergadering in Utrecht een motie in.

Polder Rijnenburg fungeert als groene buffer tussen IJsselstein, Nieuwegein en Leidsche Rijn. Volgens de Partij voor de Dieren zal behoud en versterking van de natuur de leefbaarheid van het gebied en omliggende woonkernen verbeteren. Daarbij is inpassing van recreatie en duurzame energiewinning mogelijk, op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de ecologie in het gebied.

In zowel de gemeenteraad als Provinciale Staten van Utrecht gaan geluiden op voor grootschalige woningbouw in Rijnenburg. Statenlid Willem van der Steeg van de Partij voor de Dieren vindt dit geen goed idee. Van der Steeg: “Wij willen geen plofwijk in Rijnenburg, maar een groen gebied met ruimte voor de natuur, waterberging, recreatie en duurzame energiewinning.” Woningbouw in een diepliggende polder is volgens hem vragen om problemen op het gebied van waterhuishouding en het waterbeheer. Bovendien zal het op omliggende snel- en N-wegen zorgen voor nog meer verkeer, terwijl deze wegen al dagelijks dichtslibben.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt opheldering over Utrechtse mest

Deze week bericht het NRC dat mest- en covergisters de spil zijn in de stelselmatige fraude met mest, afval en subsidies. De ...

Lees verder

Geen vuurwerk in broedseizoen

Een vuurwerkevenement in het broedseizoen op korte afstand van een paartje broedende steenuilen… De Statenfractie van de Part...

Lees verder