Partij voor de Dieren wil betere brand­be­vei­liging voor dieren


20 juli 2008

Op 13 juli 2008 vonden 29 koeien de dood bij een brand in een stal in De Meern. De fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Utrecht wil dat vee- en dierenverblijven beter worden beschermd tegen brand. In de huidige brandveiligheidsvoorschriften en bouwbesluiten worden dieren gezien als productiemiddelen, zoals apparaten. Dat moet veranderen, vindt de Partij voor de Dieren, en daarom wordt de provincie gevraagd of zij daarbij wil helpen.

De afgelopen 2½ jaar zijn er in Nederland 374.000 dieren omgekomen bij stalbranden. Het aantal branden waar vooral koeien, varkens en kippen de dood vinden neemt ieder jaar toe. In de eerste helft van 2008 zijn er inmiddels landelijk al weer 111.000 brandslachtoffers te betreuren.

De Partij voor de Dieren vindt het niet meer van deze tijd dat levende dieren in brandveiligheidsvoorschriften en gemeentelijke bouwbesluiten worden gelijkgesteld aan apparaten of oogstresten. Er zijn al heel lang voorzieningen beschikbaar (zoals sprinklerinstallaties) die in geval van brand het dierenleed kunnen beperken of voorkomen.

Ook wil de fractie dat de provincie bij de ministeries van VROM en Binnenlandse zaken en gemeenten aandringt op aanpassingen in het Bouwbesluit en bouwverordeningen om de brandveiligheid voor groepen dieren te verbeteren.