Petitie tegen doden ganzen


15 juni 2010

De faunabescherming won op woensdag 2 juni een rechtszaak die zij had aangespannen tegen een besluit van de provincie Utrecht over het doden van wilde ganzen. De bestuursrechter in Utrecht heeft dit bepaald.

Gedeputeerde Staten van Utrecht besloten begin mei toe te staan dat overzomerende ganzen in vangkooien worden gevangen en worden vergast. Volgens GS zorgen de ganzen voor veel overlast bij boeren en is afschot niet afdoende. De provincie Utrecht verleende hierop een ontheffing voor het doden van de ganzen met het genoemde gas.

De faunabescherming kwam hier tegen in opstand, omdat het gebruikte koolzuurgas voor een langzame en pijnlijke verstikkingsdood zorgt bij ganzen. De stichting wees bovendien op Europese regelgeving, waarin is vastgelegd dat alleen in de wet kan worden bepaald wat geschikte middelen zijn om vogels te doden.

De rechter bleek het met de stichting eens dat die regel het vergassen van brandganzen, grauwe ganzen en Canadese ganzen verbiedt. Nijlganzen en zogenoemde 'soepganzen' - verwilderde gedomesticeerde ganzen - vallen niet onder die 'vogelrichtlijn'. Daarom mogen die wel worden vergast, concludeerde de rechter.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft in het vragenhalfuurtje in de Provinciale Staten haar afkeuring uitgesproken over de vergassing van de genoemde ganzen.

Op de website CARE2, een grote, internationale petitiesite is een bezorgde burger een petitie gestart om ook de bovenstaande ganzen te beschermen tegen een dood door het koolzuurgas.

http://www.thepetitionsite.com/18/stop-killing-geese-in-the-netherlands

Gerelateerd nieuws

Provincie honoreert muskusratteninitiatief

PERSBERICHT: Utrecht, 18 mei 2010 – Voor 2010 geeft de provincie Utrecht wederom subsidie voor de verbetering van ...

Lees verder

Mestvergisting potentieel gevaar voor omwonenden

Persbericht Utrecht, 6 juli 2010 – De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Utrech...

Lees verder