Provincie honoreert muskus­rat­teni­ni­ti­atief


18 mei 2010

PERSBERICHT:

Utrecht, 18 mei 2010 – Voor 2010 geeft de provincie Utrecht wederom subsidie voor de verbetering van waterkeringen. Op initiatief van de Partij voor de Dieren (PvdD) is speciale aandacht gevraagd voor projectvoorstellen die graverij door muskusratten bij dijken voorkomen, zoals muskusratwerende doeken. De provincie Utrecht zal nu een pilotproject op dit gebied van De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaan subsidiëren. Een dergelijk project kan namelijk belangrijke kennis opleveren hoe men op een alternatieve manier om kan gaan met muskusratten, anders dan het huidige automatisme van bestrijden en doden.

Met de pilot zal onderzocht worden welke haalbare preventieve maatregelen er zijn te treffen in de regionale waterkeringen, waardoor schade ten gevolge van de graverij van de muskusratten wordt voorkomen. Daarnaast zullen de risicovolle plekken in kaart worden gebracht. Het project sluit naadloos aan bij een recentelijk aangenomen motie van de Partij voor de Dieren bij HDSR, die vraagt om bij de aanleg van nieuwe waterkeringen en bij verbeteringen of groot onderhoud van dijken, de mogelijkheid te onderzoeken om dit te combineren met het nemen van muskusratbestendige maatregelen.

Willem van der Steeg,fractievoorzitter PvdD bij HDSR: “Dit biedt namelijk mogelijkheden om deze maatregelen mee te nemen bij het ontwerp van de waterkering, wat de kosten aanzienlijk lager maakt dan dat zij op zichzelf staand moeten worden uitgevoerd in de bestaande situatie. Nu is het zo dat men overal probeert de muskusrat te doden, wat veel dierenleed veroorzaakt en ook nog eens gepaard gaat met zeer hoge kosten. Als je echter geen muskusratten op een bepaalde plek wil hebben, kun je er ook voor kiezen om het gebied onaantrekkelijk voor vestiging te maken. Dat zou betekenen dat er op die plek geen dierenleed meer hoeft plaats te vinden. Per situatie zou je dan moeten kijken of een en ander toepasbaar zou kunnen zijn.”

EINDE PERSBERICHT

Gerelateerd nieuws

Paasactie Partij voor de Dieren in Zeist en Utrecht geslaagd!

De Partij voor de Dieren Utrecht heeft zich op 3 april 2010 weer ingezet voor de kippen. Vrijwilligers deelden flyers...

Lees verder

Petitie tegen doden ganzen

De faunabescherming won op woensdag 2 juni een rechtszaak die zij had aangespannen tegen een besluit van de provincie Utrec...

Lees verder