Positief antwoord op maai­vragen


25 augustus 2008

De statenfractie van de Partij voor de Dieren in Utrecht heeft recentelijk vragen aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gesteld over mogelijke dierenwelzijnsproblemen bij het maaibeleid. Aanleiding hiervoor was een bericht in de media dat er dieren gedood zouden zijn bij een maaibeurt die HDSR heeft laten uitvoeren bij een baggerdepot langs de Hollandse Kade in Kockengen. Daarbij zouden dieren om het leven zijn gekomen doordat ze in paniek rechtstreeks de maaimachine inliepen.

De Stichtse Rijnlanden heeft echter in haar beantwoording laten weten dat hiervan geen sprake is geweest en dat in overeenstemming is gehandeld met de afgesproken werkprotocollen, die de verstoring van fauna zoveel mogelijk beoogen te voorkomen.
Onderdeel van het werkprotocol is onder andere dat bij het maaien een vluchtroute voor dieren wordt opengehouden. Daarnaast vind er vooraf controle plaats op de eventuele aanwezigheid van vogelnesten.
Ook uit contact tussen de fractie en de aannemer is niet gebleken dat er dieren om het leven zijn gekomen bij de maaiwerkzaamheden op het desbetreffende perceel. De uitvoerende maaier gaf daarbij aan ook achteraf het perceel gecontroleerd te hebben en geen bijzonderheden te hebben aangetroffen. Daarnaast gaf de maaier de Partij voor de Dieren de verzekering zijn werkzaamheden te hebben uitgevoerd met oog voor dierenwelzijn.