Presen­tatie visvrien­de­lijke gemalen


7 september 2008

Op maandag 8 september heeft de fractie van de Partij voor de Dieren een bijeenkomst georganiseerd voor waterschappen en Statenleden over visvriendelijke gemalen. De presentatie werd gehouden door Marcel Klinge van Witteveen + Bos en Jasper Arntz van bureau Tauw.
De bijeenkomst had als doel de bestuurders te informeren over de problematiek van de passeerbaarheid van gemalen in Nederland en te laten zien welke oplossingen al voorhanden zijn.

In Nederland zijn zo’n 4.500 gemalen en meer dan 10.000 stuwen. Samen met 6 grote waterkrachtcentrale’s vormen ze onneembare obstakels voor vissen. Veel vissen willen zich namelijk verplaatsen in bepaalde seizoenen. Het ene gebied is geschikt om op te groeien en het andere weer als paaigebied. Jaarlijks sterven in Nederland tientallen miljoenen vissen doordat ze worden vermalen in gemalen. Bovendien worden veel vissen verminkt door de gemalen.
De heren Klinge en Arntz presenteerden enkele oplossingen die een 100% passeerbaarheid mogelijk maken. De kosten van de oplossingen hangen sterk af van de situatie ter plekke, bijvoorbeeld het debiet of de hoogteverschillen. De kosten van de aanpassingen zijn lager wanneer deze toegepast worden bij een renovatie van het gemaal. Wanneer er nieuwbouw gepleegd wordt zijn de kosten van de visvriendelijke gemalen ongeveer gelijk aan de oude ontwerpen.
Volgens de Benelux beschikking vrije vismigratie uit 1996 heeft Nederland zich verplicht om in 2010 alle knelpunten voor vismigratie op te lossen. In België hebben ze al 300 miljoen geïnvesteerd om de knelpunten op te lossen maar in Nederland is er nog geen goed beleid voor ontwikkeld. Nederland moet dus hoognodig de vismigratie op de agenda zetten en de provincie heeft daar een belangrijke rol in omdat zij verantwoordelijk is, via de waterschappen, voor de regionale wateren. De Partij voor de Dieren gaat hier binnenkort statenvragen over stellen.