Teken de petitie voor Natascha's Fret­ten­opvang!


4 augustus 2009

De werkgroep Utrecht van de Partij voor de Dieren roept iedereen op op te komen voor een goede Frettenopvang. Teken daarom voor een goede Frettenopvang, zoals Natascha 's Frettenopvang in Bilthoven!

Staan de fretten straks op straat?

Wij,
Fretten-, en dierenliefhebbers van Nederland,

constateren
dat goede frettenopvangen in Nederland onmisbaar zijn. Helaas zijn er minder goede plekken waar fretten opgevangen (kunnen) worden dan dat er fretten gedumpt of afgestaan worden. Goede opvangplekken voor fretten, zoals Natascha's Frettenopvang, kunnen niet gemist worden. Er worden helaas al teveel fretten ondoordacht aangeschaft en later op straat gezet!

Natascha's Frettenopvang veroorzaakt - zoals gecontateerd door de gemeente - geen (stank)overlast in de wijk. Zij neemt de zorg voor deze dieren op zich. Neemt u als gemeente uw verantwoording om de wettelijke zorgplicht op u te nemen?

en verzoeken
De Gemeente de Bilt een vergunning en/of toestemming te verlenen voor het aanhouden van een kleinschalige opvang voor (afgedankte) fretten.

Voor de ondertekening van de petitie, klik hier.

Gerelateerd nieuws

Provinciale impuls voor dierenwelzijn

Knuffelkoe voor gedeputeerde Krol Utrecht, 7 juli 2009 – De provincie Utrecht is een stuk diervriendelijker geworden. P...

Lees verder

Ganzen continu opgejaagd

Provincie snijdt in eigen vingers door verkeerd beleid De Provincie Utrecht staat plezierjacht toe in gebieden die bedoeld zi...

Lees verder