Publieks­prijs Alter­na­tieven voor dier­proeven


7 april 2008

Op zaterdag 19 april organiseert de Dierenbescherming in het kader van Wereldproefdierendag (24 april) voor de tweede keer Dierenbescherming’s Publieksprijs Alternatieven voor dierproeven. De prijs wordt uitgereikt aan een biomedisch onderzoeker. De bijeenkomst wordt gehouden in het Academiegebouw in Utrecht en georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Centrum Alternatieven voor dierproeven.

Meer informatie en aanmelding kan via de website van de Dierenbescherming.