PvdD: Maak Merwe­dekanaal dier­vrien­delijk


31 oktober 2019

De provincie gaat bij de vervanging van oeverconstructies van het Merwedekanaal rekening houden met dieren die het water uit moeten kunnen komen. Het college van Gedeputeerde Staten gaf die toezegging woensdag in de Statenvergadering, naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren.

Bij de vervanging van de oeverconstructies is het van belang dat rekening wordt gehouden met dier en natuur. Uitgangspunt bij de nieuwe oeverconstructie van het Merwedekanaal, tussen Vianen en Gorinchem, is om in ieder geval alle bomen te behouden en geen groenoppervlak te verwijderen. Met fauna-uittreedplaatsen voor dieren was nog geen rekening gehouden.

“Ter plekke verdrinken regelmatig dieren, zoals reeën, die het water niet uitkomen”, zegt Willem van der Steeg, Statenlid van de Partij voor de Dieren in Utrecht. Het realiseren van de fauna-uittreedplaatsen (FUP) was nog niet voorzien in de plannen voor het Merwedekanaal. Gedeputeerde Schaddelee zegde toe dat de provincie gaat kijken waar FUP’s nodig zijn en zal deze dan ook aanleggen.

Gerelateerd nieuws

Provincie Utrecht gaat voor autoloze dag

De provincie gaat kijken welke Utrechtse gemeenten open staan voor een autoloze dag. Dit voorstel van de Partij voor de Diere...

Lees verder

Provincie Utrecht tegen CETA

In de Statenvergadering van 30 oktober is de motie ‘Stop CETA’, van de SP, GroenLinks, PvdA, FvD en Partij voor de Dieren aan...

Lees verder