Provincie Utrecht tegen CETA


1 november 2019

In de Statenvergadering van 30 oktober is de motie ‘Stop CETA’, van de SP, GroenLinks, PvdA, FvD en Partij voor de Dieren aangenomen. Daarmee spreken Provinciale Staten zich uit tegen het CETA-verdrag. Met de aangenomen motie wordt het college opgeroepen deze mening over te brengen aan de Tweede Kamer en zich bij het ministerie van Binnenlandse Zaken te verzetten tegen CETA.

De Partij voor de Dieren wil geen vrijhandel ten koste van milieu, dierenwelzijn, voedselzekerheid, mensenrechten en privacy. Het vrijhandelsverdrag met Canada, CETA genaamd, baart ons grote zorgen. De onderhandelingen hierover hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden achter gesloten deuren, en nu hebben de Europese Unie en Canada hun handtekening al onder dit verdrag gezet. De Europese Commissie wil zelfs voorkomen dat de lidstaten nog iets te zeggen hebben over dit verdrag. Door dit verdrag zal het onmogelijk zijn om nog voorwaarden te stellen aan de producten die vanuit Canada de EU binnen komen. Dat vindt de Partij voor de Dieren onaanvaardbaar.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

PvdD: Maak Merwedekanaal diervriendelijk

De provincie gaat bij de vervanging van oeverconstructies van het Merwedekanaal rekening houden met dieren die het water uit ...

Lees verder

Bunzing, egel en hermelijn onterecht op provinciale vrijstellingslijst

Op de provinciale vrijstellingslijst staan diersoorten die niet (of onvoldoende aantoonbaar) in gunstige staat van instandhou...

Lees verder