Vogel­opvang nog niet gered


23 januari 2009

Donderdag 22 januari heeft de Partij voor de Dieren Utrecht de petitie voor het redden van de Vogelopvang in Utrecht, vergezeld van 1800 handtekeningen!, aangeboden aan gedeputeerde Dierenwelzijn Bart Krol. De gedeputeerde was speciaal hiervoor naar de vogelopvang gekomen. De handtekeningen waren samen met de Vogelopvang ingezameld en de medewerkers van de Vogelopvang hadden ze met zo’n 2000 pinda’s in een mooie mand gedaan. De gedeputeerde was onder de indruk van de hoeveelheid handtekeningen.

De heer Krol informeerde over de financiering van de opvang en waarvandaan de vogels worden ingebracht. Het intergemeentelijke karakter van de opvang bleek duidelijk uit het kaartje dat hem werd getoond: het volledige zuid- en zuidwestelijk deel van de provincie brengt vogels naar de opvang in Utrecht. Toch vroeg de heer Krol zich af of het een taak voor de provincie was om de gelden voor een beheerder op te hoesten. Hij zag meer in het warm maken van de fracties voor een nieuw voorstel voor financiering voor de opvang.

Dat er een morele steun is van alle partijen in de Staten maakte volgens hem nog niet dat er ook daadwerkelijk met geld over de brug gekomen moest worden. Desalniettemin wil hij in overleg met ons Statenlid Wanda Bodewitz een gesprek aangaan om te bekijken op welke manier er wel een meerderheid van de fracties in de Staten te vinden is om de vogelopvang ook na 2009 haar goede werk te kunnen laten doen.

Na de overhandiging van de handtekeningen kreeg de gedeputeerde nog een rondleiding door de opvang van de aanwezige medewerkers.

De Partij voor de Dieren vindt het jammer dat er geen toezegging is gedaan door de gedeputeerde maar is blij dat er ruimte wordt geboden om weer om tafel te gaan om de vogelopvang te kunnen redden.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil stopzetting jacht op alle dieren vanwege kou

Utrecht 13 januari 2009 - De Partij voor de Dieren Utrecht heeft er bij Gedeputeerde Staten op aangedrongen het schieten op a...

Lees verder

Teken de petitie tegen de plannen voor de Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken

Rijkswaterstaat heeft plannen voor een forse uitbreiding van het bestaande wegennet in de provincie Utrecht. Het gaat om de R...

Lees verder