Twee PS-zetels en drie WS-zetels: Kiezers Bedankt!


19 maart 2015

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen hebben in het hele land voor geweldige resultaten voor de Partij voor de Dieren gezorgd.

We hebben er in één klap 11 zetels bij gekregen, en hebben het totaal aantal Statenzetels in Nederland meer dan verdubbeld. Zo ook in Utrecht, waar we van één naar twee Statenzetels zijn gestegen. Een stijging van 100 procent! In waterschap De Stichtse Rijnlanden zijn we van één naar drie zetels gegaan: Een stijging van 200 procent! Wij willen alle actieve leden hierbij ontzettend hartelijk bedanken voor de inzet die tot deze geweldige resultaten heeft geleid!

Met de extra zetel in de provincie kunnen we nog meer betekenen voor de dieren, de natuur en het milieu in Utrecht. Met de twee extra waterschapszetels kunnen we de belangen van dieren en natuur in het waterschap blijven behartigen en intensiveren. We gaan dan ook vol goede moed de nieuwe Staten- en waterschapsperiode in!

Ook feliciteren wij alle andere Partij voor de Dieren -afdelingen en -werkgroepen met de door hen behaalde winsten. Wederom is gebleken dat onze partij een duurzame groei aanhoudt.

Gerelateerd nieuws

Weidevogels blij met koe in de wei

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht vraagt het college van Gedeputeerde Staten om koeien buiten te laten gr...

Lees verder

Geen onthoofding van ganzen in Bunschoten!

De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft opnieuw vragen gesteld over een ontheffing waarmee een groep ga...

Lees verder