Weide­vogels blij met koe in de wei


17 maart 2015

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht vraagt het college van Gedeputeerde Staten om koeien buiten te laten grazen. Dit in plaats van het jaarrond op stal houden van de dieren. Naast de koeien zelf, hebben namelijk ook de weidevogels hier baat bij.

Uit onderzoek van het Louis Bolk instituut blijkt dat koeien in de wei een belangrijke rol spelen in het behoud van de weidevogels. Deze vogels leven namelijk vooral van insecten en wormen, en die blijken drie keer zo veel voor te komen onder koeienvlaaien. Ook trekken mestflatten extra vliegen en mestkevers aan. Weidegang blijkt daarmee een essentiële rol te spelen in de voedselvoorziening -en dus het behoud- van weidevogels. De Partij voor de Dieren Utrecht vraagt daarom aan het college van Gedeputeerde Staten om het buiten laten grazen van koeien op te nemen in het provinciale weidevogelbeleid.

“Koeien buiten laten lopen is een win-win situatie: Koeien lopen immers graag buiten, mensen worden blij van koeien in de wei, en ook de weidevogels profiteren ervan. Wij blijven ons daarom inzetten voor meer koe én ei in de wei”, aldus Willem van der Steeg, fractievoorzitter van de Statenfractie Partij voor de Dieren Utrecht.

Het gaat namelijk niet goed met de weidevogels. Nederland heeft van oudsher het meest geschikte landschap en leefklimaat voor weidevogels van Europa. Door de intensivering van de landbouw staat het voortbestaan van deze dieren echter ernstig onder druk. De provincie Utrecht speelt een belangrijke rol in het behoud en bescherming van deze kwestbare vogels. Dit omdat enkele van de gebieden waar relatief veel van deze bedreigde vogels leven, in de provincie Utrecht liggen.

Sinds de tweede helft van de vorige eeuw zijn bloemrijke weilanden in toenemende mate vervangen door eentonige graslanden waarbij het waterpeil kunstmatig laag gehouden wordt ten behoeve van de intensieve landbouw, en koeien dikwijls jaarrond op stal staan. Meer dan de helft van de weidevogels is hierdoor uit ons landschap verdwenen. Vanaf 1 april zal ook het melkquotum worden afgeschaft, wat ertoe heeft geleid dat melkveebedrijven nu al op grote schaal aan het uitbreiden zijn. Het gevolg is dat nog meer koeien het zonder weidegang zullen moeten stellen.

Gerelateerd nieuws

Provincie ontkent vogelgriepgevaar bio-industrie

In de antwoorden op de statenvragen van de Utrechtse fractie van de PvdD geeft de provincie aan dat zij in de intensieve plui...

Lees verder

Twee PS-zetels en drie WS-zetels: Kiezers Bedankt!

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen hebben in het hele land voor geweldige resultaten voor de Partij ...

Lees verder