Geen onthoofding van ganzen in Bunschoten!


28 april 2015

De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft opnieuw vragen gesteld over een ontheffing waarmee een groep ganzen in Bunschoten onthoofd en met een neksteek gedood mag worden. Deze methoden zijn zeer dieronvriendelijk. Ook is het doden van ganzen niet effectief om schade aan gewassen te voorkomen. De PvdD wil daarom dat er een proef met laserstralen wordt gestart.

In 2013 heeft de provincie Utrecht ook al een ontheffing afgegeven om een groep van ongeveer 70 ganzen te vangen en te doden middels onthoofding of een neksteek. Deze groep ganzen verblijft binnen de bebouwde kom van Bunschoten op een veld dat bekend staat als “de stadsweide”. Toen heeft de Partij voor de Dieren ook vragen gesteld over deze wrede keuze. In de antwoorden daarop is door Gedeputeerde Staten toegezegd dat er naar diervriendelijke alternatieven zou worden gezocht.

Helaas heeft het college er toch voor gekozen om opnieuw een ontheffing te verlenen, en door te gaan met het doden van ganzen op dit perceel. Uit een rapport van SOVON blijkt echter dat het doden van ganzen niet effectief is in het tegengaan van schade aan gewassen. De Partij voor de Dieren pleit er daarom voor dat de provincie stopt met de ganzenmoord, en inzet op diervriendelijke alternatieven. Eén van de meest veelbelovende methoden is het gebruik van laserstralen om ganzen te verjagen. De Partij voor de Dieren heeft het college gevraagd om in Bunschoten een proef te starten.

Gerelateerd nieuws

Twee PS-zetels en drie WS-zetels: Kiezers Bedankt!

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen hebben in het hele land voor geweldige resultaten voor de Partij ...

Lees verder

PvdD doopt coalitieakkoord om tot 'In Verblinding'

De Partij voor de Dieren heeft gisteravond tijdens de bespreking van het nieuwe coalitieakkoord in Utrecht haar teleurstellin...

Lees verder