Vergassing dreigt voor duizenden ganzen; Stuur een protestmail


30 mei 2008

De provincie Noord-Holland is van plan zeer binnenkort 12.000 ganzen met hun jongen te vergassen. De komende weken zullen, als PvdA gedeputeerde Peter Visser zijn beleid niet wijzigt, op Texel, rond Schiphol en mogelijk op nog meer plaatsen duizenden ganzen met hun jongen op wrede wijze worden gedood.

De Partij voor de Dieren is falikant tegen de voorgenomen plannen en vindt het vergassen van de ganzen nutteloos en wreed. De Noord-Hollandse statenfractie heeft opgeroepen om het beleid op te schorten, maar kreeg geen bijval van andere partijen of de gedeputeerde. De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren heeft begin mei al kamervragen gesteld over deze kwestie aan minister Verburg van LNV.

Volgens de Partij voor de Dieren moet energie en geld gestoken worden in diervriendelijke alternatieven voor het tegengaan of voorkomen van overlast van ganzen.

De Partij voor de Dieren steunt de protestmail actie van de Faunabescherming om de massale ganzenslachting te voorkomen.

Breng de gedeputeerde op andere gedachten! Onderteken de protestmail van de Faunabescherming of schrijf zelf een mail naar Peter Visser.

De Noord-Hollandse statenfractie heeft inmiddels een bezoek aan de burgemeester van Texel gebracht om uitleg te geven waarom de ganzen niet moeten worden vergast maar de schade te bestrijden met diervriendelijke methoden. Kijk op de site van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland voor een verslag.