Verkie­zings­pro­gramma Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen Utrecht!


2 februari 2011

Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren voor de Provinciale Statenverkiezingen Utrecht staat online! U vindt het [hierlink].

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Utrecht bepleit stop illegale vossenjacht

Utrecht, 31 januari 2011 – De provincie Utrecht heeft ontheffingen verleend voor het doden van vossen met behulp van ...

Lees verder

“Na de verkiezingen toch megastallen? Volksverlakkerij.”

Utrecht, 9 februari 2011 – Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 7 februari jl. is door de Staten ingestemd me...

Lees verder