Vragen over dooi­korrels als alter­natief voor strooizout


12 februari 2015

De Partij voor de Dieren heeft middels schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gepleit voor het gebruik van dooikorrels om gladde wegen te bestrijden. Momenteel worden de provinciale wegen in Utrecht in geval van gladheid begaanbaar gehouden met strooizout. Strooizout bestaat uit natriumchloride en heeft als gevolg dat, als het in grote hoeveelheden wordt gebruikt, planten en bomen worden aangetast, verzilting van de bodem optreedt, de pootjes van katten en honden ontstoken raken, en zaadetende vogels zichzelf vergiftigen door het eten van dit type zout. Alle reden dus om het gebruik van strooizout kritisch te benaderen.

Strooizout kan gemakkelijk worden vervangen door dooikorrels, een goed alternatief voor het gladvrij houden van wegen op een manier die het welzijn van het leven in de buitenruimte respecteert. Dooikorrels – op basis van calciumchloride – werken sneller en langer door dan strooizout bij lagere temperaturen, zonder dat planten en bomen worden aangetast, de bodem verzilt, onze honden en katten eronder lijden en vogels niet vergiftigd raken.

Met deze kennis in handen pleiten wij voor het gebruik van dooikorrels in plaats van strooizout. Wij hopen dat de provincie onze mening deelt en lef toont in het kiezen voor dooikorrels in de volgende winterperiode (2015-2016).

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren ernstig bezorgd over herinrichting N411

Utrecht, 9 februari 2015 – De Partij voor de Dieren heeft zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau haar zorgen g...

Lees verder

Verkiezingsprogramma PvdD Utrecht weer beschikbaar in eenvoudige taal

Voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 schreef Partij voor de Dieren Utrecht wederom een verkiezingsprogram...

Lees verder