PvdD stelt vragen over inkoop­beleid provincie


26 februari 2015

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over het inkoopbeleid van de provincie Utrecht. Uit een recent gepubliceerd rapport blijkt namelijk dat de provincie nog veel meer kan doen om duurzamer in te kopen.

Onlangs heeft De Groene Zaak, een organisatie die zich inzet voor een duurzame economie, in samenwerking met de Natuur en Milieufederaties het rapport ‘Quick scan duurzaam inkopen bij provincies en gemeenten’ gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de provincie Utrecht slechts middelmatig scoort: vier van de tien onderzochte provincies kopen duurzamer in dan de provincie Utrecht. Zo wordt in Utrecht duurzaamheid bijvoorbeeld niet bij alle aanbestedingen meegenomen.

Wij zouden ook graag zien dat de provincie, in het kader van haar wens om de CO2-uitstoot van de provincie terug te dringen, gaat inzetten op het verminderen van de vleesconsumptie. De NGPF, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, heeft onlangs aangetoond dat het verminderen van de vleesconsumptie een enorme bijdrage kan leveren aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Wij hebben het college van Gedeputeerde Staten daarom gevraagd om de bewustwording op dit vlak onder het personeel te vergroten, en om binnen het provinciehuis het aanbod van vegetarische producten uit te breiden en aantrekkelijker te maken.

Lees hier meer over het boek van de NGPF: Meat the future: how cutting meat consumption can feed billions more

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt vragen over massale verdrinking veldmuizen

De Partij voor de Dieren vraagt het Utrechtse college van Gedeputeerde Staten om de inzet van diervriendelijke maatregelen te...

Lees verder

Provincie Utrecht stopt niet met jacht op meerkoet

Utrecht, 4 maart 2015 – De Provincie Utrecht is niet bereid om een omstreden ontheffing voor het doden van meerkoeten i...

Lees verder