Vragen over de No Impact Week


Indiendatum: okt. 2011

Geacht college van gedeputeerde staten,

Toelichting

Tijdens de No Impact Week kijken mensen naar het eigen gedrag op het gebied van consumeren, afval, transport, voedsel, energie & water. Dit zijn veel van de onderwerpen waar het om gaat bij het verduurzamen van je levensstijl. Aan de hand van een handleiding die No Impact Week aanbiedt kun je elke dag een stapje verder gaan met het aanpassen van je eigen gedrag. Hiernaast kijk je hoe je de impact die je wel hebt op het milieu, kunt compenseren. De No Impact Week start op zondag 6 november 2011 en eindigt op zondag 13 november 2011.

Naar aanleiding van het voorgaande wil de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen stellen:

1. Is het college bekend met de No Impact Week?

2. Is het college van mening dat de No Impact Week goed aansluit bij de doelstellingen in het coalitieakkoord en de begroting?

3. Is het college bereid om te kijken hoe, zonder het maken van kosten, de No Impact Week aandacht kan krijgen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een artikel op de website van de provincie?

4. Is het college bereid om deze vragen op korte termijn te beantwoorden en eventueel op korte termijn te handelen aangezien de No Impact Week al op 6 november 2011 van start gaat?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Willem van der Steeg

Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 8 nov. 2011

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door dhr. W. van der Steeg van de Partij voor de Dieren, betreffende de No Impact Week.

Toelichting

Tijdens de No Impact Week kijken mensen naar het eigen gedrag op het gebied van consumeren, afval, transport, voedsel, energie & water. Dit zijn veel van de onderwerpen waar het om gaat bij het verduurzamen van je levensstijl. Statenlid Van der Steeg van Partij voor de Dieren heeft op 19-10-2011 de volgende vragen gesteld aan GS over de No Impact Week:

1. Is het college bekend met de No Impact Week?

Antwoord:
Ja.

2. Is het college van mening dat de No Impact Week goed aansluit bij de doelstellingen in het coalitieakkoord en de begroting?

Antwoord:
Nee. De No Impact Week (NIW) richt zich op inzicht in persoonlijk gedrag van consumenten en gedragsverandering als het gaat om een duurzame leefstijl. Daarmee sluit de bedoeling van de week aan bij de lange termijn strategie van de provincie (Utrecht 2040). Echter, wij zijn van mening dat gedragsverandering van consumenten niet behoort tot de kerntaken van de provincie.

3. Is het college bereid om te kijken hoe, zonder het maken van kosten, de No Impact Week aandacht kan krijgen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een artikel op de website van de provincie?

Antwoord:
Nee; zie antwoord op vraag 2.

4. Is het college bereid om deze vragen op korte termijn te beantwoorden en eventueel op korte termijn te handelen aangezien de No Impact Week al op 6 november 2011 van start gaat?

Antwoord:
Wij bieden u de antwoorden bij deze aan.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,

Interessant voor jou

Vragen over antibioticaresistente bacteriën in Utrechts oppervlaktewater

Lees verder

Vragen over dode zwanen in kliko

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer