Vragen over maat­re­gelen voor egels in de provin­cietuin


Indiendatum: sep. 2013

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Onze fractie is ter ore gekomen dat er in de maand augustus een aantal dode egels in de buxustuin van het provinciehuis zijn aangetroffen. Ook is er een gewonde egel gevonden die door inzet van het personeel is overgedragen aan de egelopvang.

De buxustuin is aangelegd in een verlaging van ongeveer 45 centimeter ten opzichte van het omringende gebied. De verlaging is aan alle zijden volledig omgeven door een gladde, betonnen rand. Kleine (zoog) dieren kunnen er hierdoor niet uitkomen als zij eenmaal in de verlaagde tuin zijn beland. De tuin werkt daardoor als een soort fuik.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een vraag voorleggen:

1. Is GS bereid om een oplossing voor dit probleem tot stand te brengen?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Willem van der Steeg

Indiendatum: sep. 2013
Antwoorddatum: 1 okt. 2013

Toelichting:

Onze fractie is ter ore gekomen dat er in de maand augustus een aantal dode egels in de buxustuin van het provinciehuis zijn aangetroffen. Ook is er een gewonde egel gevonden die door inzet van het personeel is overgedragen aan de egelopvang.

De buxustuin is aangelegd in een verlaging van ongeveer 45 centimeter ten opzichte van het omringende gebied. De verlaging is aan alle zijden volledig omgeven door een gladde, betonnen rand. Kleine (zoog) dieren kunnen er hierdoor niet uitkomen als zij eenmaal in de verlaagde tuin zijn beland. De tuin werkt daardoor als een soort fuik.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een vraag voorleggen:

1. ls GS bereid om een oplossing voor dit probleem tot stand te brengen?

Antwoord:

Ja. De afdeling Services zal in overleg met de tuinarchitect een passende oplossing voor dit probleem realiseren.

Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Interessant voor jou

Vragen over verkeersmaatregelen gedurende de bronsttijd van reeën

Lees verder

Vragen over het gebruik van kunstlicht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer