Vragen over Q-koorts


Indiendatum: dec. 2009

Q-Koorts vragen voor het vragenhalfuurtje PS-vergadering 14 december


Toelichting
De komende dagen worden tienduizenden drachtige geiten geruimd. Het is echter twijfelachtig of deze maatregel de dreiging voor de volksgezondheid wegneemt. De Q-koorts bacterie kan namelijk lang buiten de gastheer in leven blijven. Daarnaast zijn niet de geiten zelf, laat staan de drachtige dieren oorzaak van de Q-koorts epidemie. Het is de manier waaróp zij gehouden worden die ten grondslag ligt aan de epidemie. Te veel dieren bij elkaar, slechte leefomstandigheden en een hoog antibioticagebruik zorgen voor een lage weerstand en een hoog besmettingsrisico. Het ruimen van de dieren lijkt dan ook eerder een symbolisch offer dan een rationele maatregel om de bedreiging voor de volksgezondheid weg te nemen. Dierenlevens offeren zonder inbedding in een sluitend pakket van aanvullende maatregelen is een zwaktebod. Andere maatregelen kunnen op een betere en humanere manier de epidemie tot stilstand brengen.
Het probleem zit hem erin dat de overheid en de eigenaren van besmette bedrijven welbewust verzuimd hebben risicogroepen en de rest van de bevolking te informeren over de besmettingshaarden, waardoor het nog steeds kan voorkomen dat zwangere vrouwen en mensen met hartklepproblemen naast een besmet bedrijf kunnen wonen met gevaar voor eigen leven, zonder daar zelf van op de hoogte te zijn en zonder zich te kunnen beschermen. Reizigers uit de VS en Brazilië krijgen in hun eigen land waarschuwingen via een Q-koorts folder als ze naar Nederland reizen en de Nederlandse bevolking wordt in het ongewisse gelaten, zelfs nu er al 3000 besmettingen en meer dan 10 doden zijn onder mensen.
Ruimingen waren onnodig geweest wanneer het advies van de Partij voor de Dieren Kamerfractie was gevolgd en er niet gedekt was in oktober. Immers, doordat de Q-koortsbacterie vrijkomt bij abortussen, ligt daar de vermeende noodzaak om dieren te ‘ruimen’. Wij vinden het onaanvaardbaar dat zelfs levens van gezonde dieren, die een leven leiden ondergeschikt aan onze belangen, op zo’n manier beëindigd worden. Er zijn andere mogelijkheden denkbaar. Testen kunnen uitwijzen of deze dieren wel of niet besmet zijn met de Q-koorts bacterie. Bovendien zullen we in de toekomst beperkende maatregelen moeten stellen aan de uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve geitenhouderij en zorgvuldiger moeten toezien op deze sector. Daarom willen we u een aantal vragen voorleggen:1. Nu er nog een mogelijkheid is om een andere richting te kiezen dan de ruiming van tienduizenden dieren, waaronder gezonde dieren, wil ik u vragen een klemmend beroep te doen op het ministerie van LNV om individuele testen mogelijk te maken. Bent u hiertoe bereid?

2. De Provincie ziet het als haar taak om recreatie en toerisme te bevorderen, waaronder het plattelandstoerisme. Indien er directe en levensbedreigende gevaren zijn voor recreanten is het daarom de verantwoordelijkheid van de provincie om recreanten en de recreatiesector hiervan op de hoogte te stellen. Gezien deze rol wil ik u vragen de locaties van de besmettingshaarden bekend te maken en voorlichting te geven over de gezondheidsrisico’s. Bent u hiertoe bereid?

3. Deskundigen noemen de snelle toename van het aantal geiten, én de grootschalige bedrijfsvoering als waarschijnlijke oorzaak van de grootste Q-koorts uitbraak die zich ooit heeft voorgedaan. Het RIVM adviseert dan ook een stop op uitbreiding. Bent u bereid het nWRO-instrumentarium in te zetten om uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve geitenhouderijen tegen te gaan?

Interessant voor jou

Vragen over overmatige stikstofdeposities op natuur

Lees verder

Vragen over sluiting van de jacht in verband met kou voor specifieke diersoorten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer