Bijdrage Memo proces Bereik­baar­heids­pro­gramma 2024-2029


Bijdrage in de commissie Milieu&Mobi­liteit

17 januari 2024

Voorzitter,

Het is verleidelijk om alvast voor te sorteren op de inhoud van het Bereikbaarheidsprogramma, zeker na de interessante infosessie van vorige week, ware het niet dat het concept BBP nog tot ons moet komen. Waar ik me een beetje zorgen over maak, is de korte tijd die we hebben om het programma door te nemen wanneer het ons toegezonden wordt. Het is immers een belangrijk en omvangrijk programma, dat ook gezien de looptijd duidelijke impact gaat hebben op onze leefomgeving. Het memo dat nu geagendeerd staat betreft echter het proces rondom het BBP, fijn om hier nu een overzicht van te hebben. Het proces rondom het BBP is gestart tegen het einde van de vorige Statenperiode. De vorige Staten zijn toen ook in de gelegenheid gesteld aanvullende kaders mee te geven. Jammer dat de nieuwe Staten niet in staat zijn geweest invloed te hebben op de kaderstelling. Bovendien, kan ik me voorstellen, hebben zeker de nieuwe Staten- en commissieleden wellicht nog geen duidelijk overzicht van de eerder vastgestelde kaders. Wij zouden graag willen weten op welke manier deze kaders sturend zijn geweest om te komen tot het concept BBP. En welke principes uit die kaders het meest relevant zijn geweest. Is dit dadelijk terug te vinden in het concept BBP en zo nee, is het mogelijk deze relevante uitgangspunten uit die kaders nog eens op een rijtje te krijgen, zoals in dit memo met het proces is gedaan, om er meer grip op te krijgen?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Algemene Beschouwingen

Lees verder

Bijdrage Alternatief Ring Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer