Peter de Weerd


Commis­sielid en frac­tie­me­de­werker

Peter (1988) is woonachtig in Zeist en afgestudeerd organisatie- en beleidssocioloog. Hij werkt sinds oktober 2019 als fractiemedewerker bij de Utrechtse Statenfractie en sinds november 2020 is hij commissielid Milieu & Mobiliteit. Naast het werk voor de Provinciale Staten, werkt Peter sinds februari 2023 bij een adviesbureau als adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling. In zijn vrije tijd gaat Peter graag hardlopen of zwemmen en interesseert hij zich o.a. voor fotografie en talen leren.

Peter zet zich al van jongs af aan in voor een schoon milieu en het beschermen van bedreigde diersoorten. Daarnaast is er ook altijd een interesse in maatschappelijke vraagstukken en politiek geweest, dus het was een kwestie van tijd voordat Peter zelf het politieke pad zou gaan bewandelen. Eind 2014 werd hij actief bij jongerenorganisatie PINK!, waar hij al snel afdelingsvoorzitter en later landelijk secretaris werd. Ook heeft Peter gewerkt op het partijbureau als communicatiemedewerker.

“Ik ben er van overtuigd dat de Partij voor de Dieren als enige politieke partij een alomvattende, planeetbrede visie heeft, waarmee we daadwerkelijk tot een ander soort samenleving kunnen komen, een samenleving die gestoeld is op duurzaamheid, mededogen en respect voor alles dat waardevol is. En juist nu we als samenleving van de ene crisis in de andere crisis lijken te duiken, kunnen we alle hulp gebruiken om dat doel te realiseren. Een betere wereld begint tenslotte bij jezelf.”