Bijdrage Beleids­kader Sociale Agenda 'wij doen mee'!


Staten­voorstel in Provin­ciale Staten

23 maart 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is blij dat we als provincie serieus aan de slag gaan met inclusiviteit. De sociale bril die opgezet wordt, is daarbij een goede eerste stap. We kijken uit naar het effect hiervan op de sociale uitwerking van ons beleid.

Inclusie betekent ook dat mensen uit ondervertegenwoordigde groepen worden meegenomen in het beleid. Beleid dat vaak over henzelf gaat. Hiermee versterken we de democratische legitimiteit van het beleid van de provincie.

Voorzitter, ons commissielid de Weerd heeft in de commissievergadering M&M van 9 maart jongstleden gevraagd of dieren ook inwoners zijn van de provincie. Wij wachten het antwoord met belangstelling af. Want het antwoord daarop zou zomaar kunnen betekenen dat we de dieren in de sociale agenda zijn vergeten. Hoe dan ook voorzitter, u kent ons, voor ons is het welzijn van mens en dier belangrijk.
Daarom zijn wij mede-indiener van de motie ”Vluchtelingen verdienen onze zorg”, daarover heeft GL al het woord gevoerd.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Handelingskader gebiedsgerichte aanpak stikstof

Lees verder

Bijdrage Vaststelling Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer