Bijdrage bij Afwe­gings­kader uitbrei­dingslo­caties voor wonen


29 januari 2020

Agendapunt 12: Statenvoorstel Afwegingskader uitbreidingslocaties voor wonen (PS2020OGV01)

Voorzitter,

Met dit voorstel krijgen kleine kernen ruimte voor kleinschalige uitbreiding ten behoeve van lokale vitaliteit. Maar ten koste van wat?

Het afwegingskader faciliteert bouwen buiten de rode contour. Met het gedeeltelijk opheffen van de rode contour bevindt GS zich volgens de Partij voor de Dieren op een glijdende schaal. De rode contour begrenzing is nodig voor bescherming van onder andere natuur en landschap, één van de kerntaken van de provincie.

Het college geeft aan bewust de grens bij 50 woningen te leggen, omdat de impact op de omgeving anders te groot wordt en andere provinciale belangen teveel in het geding komen. Maar we moeten niet doen alsof bij projecten van 50 woningen of minder deze belangen niet conflicteren.

Bouwen in de Groene Contour doet af aan de opgave van 3000 hectare waar we ons als provincie aan gecommitteerd hebben, en waar we ondertussen ook al dramatisch op achter lopen. Die doelstelling wordt simpelweg onhaalbaar wanneer er steeds stukjes worden afgesnoept van de Groene Contour.

Voorzitter, eenmaal buiten de rode contour is voor altijd buiten de rode contour. Onze fractie vraagt zich af hoe hierbij de kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd kan worden. De PCL concludeerde in haar advies van vorig jaar al dat bouwen buiten de rode contour zorgt voor vermindering van de kwaliteit van de leefomgeving. GS beweert met dit voorstel juist ontwikkelruimte toe te willen staan om lokale vitaliteit en leefbaarheid te versterken. Vitaliteit en leefbaarheid staat volgens onze fractie niet gelijk aan bouwen buiten de rode contour. Sterker nog, zoals de PCL al concludeerde, dat kan daar haaks op staan.

Wij kunnen dus niet instemmen met dit voorstel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Statenvoorstel Regionaal Economische Agenda (REA) 2020-2027 en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)

Lees verder

Bijdrage RES Regio Amersfoort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer