Staten­voorstel Regionaal Econo­mische Agenda (REA) 2020-2027 en Regionale Ontwik­ke­lings­maat­schappij (ROM)


29 januari 2020

Agendapunt 10: Statenvoorstel Regionaal Economische Agenda (REA) 2020-2027 en regionale ontwikkelingsmaatschappij ROM (PS2020BEM01)

Voorzitter,

Voor de Partij voor de Dieren is economische groei geen doel op zich. Sterker, wij zien economische groei eerder als oorzaak dan als oplossing van veel problemen. Het is naïef om te blijven geloven in oneindige economische groei in een wereld die ecologische grenzen kent.

De Partij voor de Dieren wil toe naar een economie gericht op bestaanszekerheid, brede welvaart, binnen de ecologische grenzen. Onze fractie is in dat opzicht blij met de aandacht in dit voorstel voor de maatschappelijke keerzijde van economische groei in onze provincie en de grote druk die dat op onze leefomgeving legt.

Ook de focus op een groene, gezonde en slimme economie, met aandacht voor brede welvaart spreken ons erg aan in het voorstel voor de ROM. Het heeft veel weg van een groene investeringsbank, maar of deze binnen de grenzen van de planeet passen is de vraag. De noodzaak daarvan werd deze week eens te meer duidelijk: nog nooit verbruikte de mens namelijk zoveel grondstoffen. Meer dan 100 miljard ton in één jaar[1].

De ambitie is, zo lezen we in het voorstel, economische groei gepaard te laten gaan met kwaliteit van leven, brede en inclusieve welvaart en een balans tussen natuur en verstedelijking. Wij zouden het liever omdraaien. Dat wil zeggen de ambitie voor kwaliteit van leven, inclusieve welvaart, natuur, etc. centraal stellen. Economische groei is dan meer bijzaak in plaats van uitgangspunt. We zien inmiddels dat in IJsland, Nieuw-Zeeland en Schotland op een dergelijk economisch systeem wordt ingezet[2].

Dan voorzitter, willen we het nog hebben over een specifieke, voor onze fractie zeer ongewenste investeringsmogelijkheid in de ROM, namelijk dierproeven. Niet alleen is deze vorm van onderzoek verschrikkelijk voor honden, konijnen, apen en vele andere dieren in proefdiercentra. Ook zijn ze totaal niet efficiënt[3]. De Partij voor de Dieren wil dat er juist flink geïnvesteerd wordt in proefdiervrij onderzoek. In de commissievergadering gaf de gedeputeerde aan dat we niet kunnen voorkomen dat de provincie in dierproeven investeert, middels de ROM. Met de ROM plaatsen we provinciale investeringen immers op afstand. Maar we geven als PS wel kaders mee, zoals innovatie. Dierproeven zijn echter niet innovatief, terwijl alternatieven voor dierproeven dat wel zijn. Kan de gedeputeerde ons geruststellen dat we via de ROM niet investeren in dierproeven, maar zullen inzetten op het ontwikkelen van alternatieven?

Dank u wel.

[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/nog-nooit-verbruikte-de-mens-zoveel-grondstoffen-meer-dan-100-miljard-ton-in-een-jaar~b1cb0d79/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter

[2] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/klimaatverandering-ongelijkheid-ongelukkige-burgers-vraagt-dat-om-een-andere-economie~b322f472/

[3] Uit onderzoek van Radboudumc Nijmegen, UMC Utrecht en Netherlands Heart Institute. https://nos.nl/artikel/2239959...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Stikstofdebat

Lees verder

Bijdrage bij Afwegingskader uitbreidingslocaties voor wonen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer