Bijdrage RES Regio Amers­foort


29 januari 2020

Voorzitter,

Onze fractie heeft met tevredenheid in de startnotitie gelezen, dat er binnen de RES Regio Amersfoort erg wordt ingezet op een energiebesparing van 41%. Bij de RES Regio Foodvalley werd energiebesparing immers niet eens benoemd. Ook lezen wij dat er, behalve zon en wind, zal worden ingezet op andere bronnen van duurzame energieopwekking, zoals geothermie, en dat kansrijke innovaties zoals waterstof, zullen worden meegenomen in een verkenning op de toepasbaarheid in deze RES-regio. Dit moedigt de Partij voor de Dieren zeker aan. Echter, zo blijkt uit de ‘opgave per thema 2050’ (p.9), zou een kleine rol zijn weggelegd voor biomassa. U kent onze kritiek hierop inmiddels.

De gedeputeerde heeft eerder ook de ambitie uitgesproken om meer broeikasemissies te reduceren dan 49 en zelfs 55%. Kan de gedeputeerde toezeggen dat hij zich heel erg hard gaat maken om bij de drie RES-sen aan te sturen – of aan te blijven sturen – op 55% reductie in 2030?

Voorzitter, dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage bij Afwegingskader uitbreidingslocaties voor wonen

Lees verder

Bijdrage Motie Jaarwisseling een feest voor iedereen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer