Reactie op forma­tie­proces


Bijdrage tijdens coali­tie­debat

8 mei 2023

Namens PvdD deel ik graag onze verbazing over de gang van zaken, onderstreep ik de noodzaak van echte oplossingen voor de natuur en kijk ik graag met u vooruit naar het vervolg.

Proces

Allereerst het proces. Volgens het procesvoorstel zouden 3 of 4 mei de inhoudelijke gespreksnotities van BBB en GL worden doorgestuurd, zouden partijen daar op kunnen reageren en vervolgens worden uitgenodigd. Maar volgens het verslag drongen BBB en de informateur aan op het uitnodigen van andere partijen om mee te schrijven, werd bij procesaanpassingen gezegd dat geen toestemming nodig is van de Staten, zijn diverse partijen uitgenodigd voor ‘kennismakingsgesprekken’ en werd de griffie, die juist procesmatig koers houdt, de mond gesnoerd. Wat een rommelige gang van zaken.

Op 4 mei bleek dat de samenwerking tussen BBB en GL niet zou lukken en werden de Staten daarvan op de hoogte gesteld door de griffie. In een telefoongesprek met de informateur volgde een toelichting. In het verslag lezen we vervolgens dat BBB de informateur gevraagd heeft om te polsen of enkele fracties bereid waren met BBB het inhoudelijke gesprek aan te gaan. Ook hiervoor is vanuit PS in ieder geval geen enkel verzoek is geweest. Overigens heeft de PvdD geen uitnodiging gehad voor een kennismakingsgesprek en ook geen vraag gekregen of we met BBB in gesprek willen blijven.

In het verslag adviseert de informateur om nu te onderzoeken of een coalitie met BBB, VVD, CDA, CU, SGP, JA21 en Volt mogelijk is. Ik heb ernaar gevraagd in het telefoongesprek met de informateur, maar dit advies was er op 5 mei nog niet. Waar komt dit advies nu ineens vandaan? En vanwaar eigenlijk dit advies? De informateur had als opdracht om de inhoudelijke uitwerking tussen BBB en GL een stap verder te helpen. Verder zijn er met enkele fracties ‘kennismakingsgesprekken’ geweest die, ik citeer uit het verslag, “geen formatiekarakter hadden”. Wij vinden het niet gepast dat deze informateur zich uitspreekt over een mogelijke coalitie. Overigens lijkt dit ook helemaal geen haalbare coalitie als ik naar eerdere reacties van CU en Volt kijk.

Inhoud

Met een ander punt van de informateur zijn wij het wel helemaal eens: er staan stevige onderwerpen op de agenda die smachten naar een integrale aanpak. Terwijl wij bezig zijn om een coalitie te formeren, bericht gemeente Zeist dat zij wil opgaan in de regiometropool Utrecht zodat ze sneller bossen kunnen kappen en kunnen verstedelijken. Gemeente Soest wil de bossen bij Oude Tempel, met 11 rode lijstsoorten - waaronder das en boommarter - kappen voor ‘Natuurinclusief wonen’ en wacht op de ontheffing van de provincie.

De Ecologische Autoriteit, die de natuurdoelanalyses uitvoert, stelt dat alle natuurgebieden in Utrecht er slecht voor staan door stikstof en lage waterpeilen. Natuurmonumenten stelt dat waterkwaliteit in Utrecht bij lange na niet voldoet aan KRW en dat dit het nieuwe stikstofdossier wordt.

Stevige onderwerpen die vragen om echte keuzes gericht op onze leefomgeving en op die van toekomstige generaties.

Vervolg

BBB heeft nu drie pogingen gedaan. Een traditionele verkenning met Dhr. De Vries. Daarna een eigen procesvoorstel dat niet werd gewaardeerd door de staten. Daarna alsnog de inhoudelijke verkenning met GL die op niets is uitgelopen.

Een vierde poging van BBB heeft geen zin. Tussen BBB en GL gaat geen coalitie tot stand komen. BBB gaat met VVD, CDA en andere rechtse partijen is geen meerderheid halen. Kortom, BBB gaat niet verder komen.

Wij stellen voor dat GL nu het initiatief neemt voor een verdere verkenning. GL heeft evenveel zetels als BBB, is de een na grootste partij en heeft ervaring met formeren. Wij willen GL uitnodigen een procesvoorstel te maken voor het vervolg. Graag met een goede procesmatige en faciliterende ondersteuning van de griffie.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Duidingsdebat 2023

Lees verder

Bijdrage Stop hervatting vossenjacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer