Anjo Travaille


Commis­sielid

Anjo Travaille (1970) is opgeleid als milieukundig ingenieur en cognitief psycholoog en woont in de Vogelenbuurt in Utrecht. Hij is vijftien jaar consultant, procesmanager en lijnmanager geweest bij internationale adviesbureaus. Anjo is deskundige op het gebied van gedragsverandering en strategische keuzes in gebiedsontwikkeling, mobiliteit, waterbeheer en milieu. Vanuit zijn eigen bureau Bovenkamers adviseert hij sinds 2010 overheden en bedrijven over duurzame gedragsbeïnvloeding. Anjo was vanaf 2014 duo commissielid bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. In maart 2015 is hij gekozen als algemeen bestuurslid bij HDSR en als commissielid voor de Utrechtse Statenfractie.