Anjo Travaille


Frac­tie­voor­zitter en Statenlid

Anjo Travaille (1970) studeerde milieutechnologie en cognitieve psychologie en heeft sinds 2010 een eigen adviesbureau voor duurzaam gedrag. Van 2014 tot 2023 was Anjo namens de Partij voor de Dieren lid van het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Tussen 2014 en 2018 was Anjo tevens commissielid bij Provinciale Staten Utrecht. Samen met zijn medebestuurders heeft Anjo gezorgd voor een de Natuuronderligger voor de versterking van de Lekdijk, ‘Ecologisch beheer tenzij’ als uitgangspunt voor al het beheer en onderhoud bij het waterschap en de toetsing van peilbesluiten op bodemdaling, CO2 en biodiversiteit. Anjo woont in de Vogelenbuurt in Utrecht-stad met zijn partner die dierenarts is en een puber die het liefst 7 dagen per week gaat basketballen.

“De Partij voor de Dieren gaat in Utrecht voor meer natuur en minder vee in het landelijk gebied, daadkracht in energiebesparing en een gezonde en leefbare omgeving voor mens en dier.”

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws