Bijdrage Duidings­debat 2023


17 maart 2023

Goedemiddag voorzitter en aanwezigen,

Wij feliciteren Volt, JA21, SGP met hun mooie verkiezingsresultaat. BBB feliciteren wij eveneens met hun resultaat en het feit dat ze de grootste zijn geworden van onze provincie. Een resultaat dat de uitslag van Forum voor Democratie in 2019 nog overtreft.

Naast de felicitaties ook een welgemeend dank voor alle mensen die de verkiezingen mogelijk hebben gemaakt. Mijn broer heeft meegewerkt met het organiseren van de verkiezingen - maakt u zich geen zorgen, dit was in Groningen. Hij heeft nog steeds spierpijn van het tillen van de dozen met stemmen. Hartelijk dank dus aan iedereen die hierbij geholpen heeft.

De Partij voor de Dieren heeft nog nooit verloren bij verkiezingen. Deze keer groeien we met 25% en komen in de Staten op 3 zetels. Ook bij de waterschappen zien we een mooie groei, in HDSR worden wij de een na grootste partij. Voor onze fractie is dit een signaal dat het vasthouden aan onze groene en duurzame idealen door steeds meer kiezers belangrijk wordt gevonden.

Het succes van de BBB overschaduwt een beetje dat in onze provincie de groene, progressieve partijen gewoon overeind zijn gebleven. GL is even groot als BBB, D66 heeft evenveel zetels als in 2019, PvdA 1 zetel minder, PvdD een zetel erbij. Dus dat groene, progressieve geluid staat nog steeds overeind in de provincie Utrecht. Partijen wijzen op de kloof tussen stad en platteland, maar wij zien dat toch een beetje anders.

In tijden van grote veranderingen wordt altijd weerstand ervaren. Wij zitten in zo’n tijdperk. Voor ons verklaart dit, in combinatie met een regering die uitblinkt in nalatigheid, getreuzel en het in de steek laten van burgers, het succes van BBB. Tegelijkertijd zien wij dat de groene progressieve partijen er gewoon nog staan. Grote veranderingen, ongenoegen over het niet oplossen van landelijke vraagstukken en de herkenning van een duurzame groene koers van Utrecht, moeten ons inziens aanleiding zijn om de vorming van een zo donkergroen mogelijke coalitie te onderzoeken.

Wij zien als belangrijkste opgaven voor de komende periode het herstel van de biodiversiteit, tegengaan van klimaatverandering en het realiseren van een groene en gezonde leefomgeving, voor mens en voor dier. Belangrijke oplossingsrichtingen daarvoor zijn het stoppen met de intensieve veehouderij, het kappen met het kappen van bomen op de Utrechtse Heuvelrug en het grootschalig isoleren van woningen. De overwinning van BBB verandert niets aan de urgentie van deze punten en de ingrijpende oplossingen die hiervoor noodzakelijk zijn en die al zo vaak zijn vertraagd.

Wij doen ook graag een praktisch voorstel. Natuur en landbouw zijn in de afgelopen periode voor rekening gekomen van één gedeputeerde. Gezien het gewicht van deze thema’s voor de komende jaren, stellen wij voor om natuur en landbouw te verdelen over twee portefeuilles.

Wij verwachten dat voor een coalitie 4 tot 6 partijen nodig zijn. In deze periode waarin zorgvuldig en tijdig handelen wordt verwacht van de Staten, kunnen wij ons voorstellen dat een akkoord op hoofdlijnen het beter past bij de huidige situatie dan een volledig dichtgetimmerd coalitieakkoord. Daarmee komt de inzet van de Statenleden van zowel coalitiepartijen als oppositiepartijen het meest tot zijn recht.

We staan voor enorme opgaven die ingrijpend zullen zijn in het leven van alle inwoners van Utrecht. De tijd van pappen en nathouden is echt voorbij. Inwoners vragen van ons leiderschap en daadkracht. Dat is wat wij vanuit de Staten moeten bieden.

Voorzitter, ik dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Actualiteitenmotie Respecteer de lokale democratie, ingediend door BVNL

Lees verder

Reactie op formatieproces

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer