Bijdrage Duiding verkie­zings­uitslag


22 maart 2019

Bijdrage Provinciale Staten 22 maart 2019 agendapunt 2: duiding verkiezingsuitslag

Voorzitter,

Ook de Partij voor de Dieren staat stil bij de slachtoffers van afgelopen maandag. Maar niet alleen bij de slachtoffers, ook bij hun dierbaren, getuigen en hulpverleners. Wij denken aan allen. Vanaf deze plek wil ik dan ook alle betrokkenen heel veel sterkte wensen de komende tijd.

Dan nog een persoonlijke noot: tijdens de campagneperiode is mijn moeder overleden. Voor mij stond de campagne even stil. Ik wil graag even van de gelegenheid gebruik maken om iedereen, kandidaten, griffie, Statenleden, te bedanken voor de steun die ik ondervonden heb na het overlijden.

Voorzitter, dan de duiding van de voorlopige verkiezingsuitslag. Graag wil ik de winnaars van deze verkiezingen feliciteren en de nieuwkomers welkom heten.

De Partij voor de Dieren is één van de partijen die nog nooit verloren hebben. Er hebben 7.000 kiezers meer gestemd op ons in vergelijking met 2015. Helaas heeft het niet geresulteerd in een extra zetel. Voor mijn fractie is het wel een signaal dat wij op de goede weg zitten en dat het vasthouden aan idealen door steeds meer kiezers belangrijk wordt gevonden.

Wij groeien structureel door, in de schaduw van de vaak tijdelijke grotere successen van anderen. De Partij voor de Dieren is het groene anker van de politiek en in die zin zijn wij een vaste waarde buiten de traditionele machtsblokken. De Partij voor de Dieren is niet meer weg te denken en is steeds vaker de doorslaggevende stem.

Wij zien als belangrijkste opgaven voor de komende periode herstel van de biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. En als belangrijkste oplossingsrichting daarvoor een einde aan de intensieve veehouderij.

De Partij voor de Dieren Utrecht loopt niet weg van verantwoordelijkheid, maar heeft wel beloftes gedaan en daar is campagne op gevoerd. Ons inziens roept een groot deel van de kiezers in Utrecht op om een (donker)groene coalitie te onderzoeken. Het ziet er naar uit dat de tijd van de grote traditionele partijen voorbij is. En dat in de provincie Utrecht twee opties zijn: conservatief of groen/progressief. Onze voorkeur gaat uit naar de laatste optie. De Partij voor de Dieren stelt dan ook voor dat de grootste partij, GroenLinks, het voortouw neemt in het onderzoeken van een groen/progressieve coalitie.

Voorzitter, ik dank u wel