Bijdrage Staten­voorstel extra provin­ciale bijdrage aan Noor­de­lijke Randweg Utrecht


18 februari 2019

Voorzitter,

De mensen in Overvecht verdienen het dat hun omgeving leefbaarder wordt, en dat de luchtkwaliteit verbetert. Daarom stemde de Partij voor de Dieren in 2017 vóór de extra bijdrage van 9 miljoen voor het realiseren van drie onderdoorgangen voor de vernieuwde NRU. Medio 2018 verscheen echter het Integraal Programma van Eisen, waardoor nu concreter is geworden wat de gevolgen zullen zijn van het vernieuwen van de NRU. Daarin komt naar voren dat de voorliggende plannen [1], geenszins een verbetering betekent voor de mensen die wonen aan of nabij dit traject.

Om te beginnen is het belangrijk om het beestje bij z’n naam te noemen. We zien hier niet zozeer een ‘opwaardering’ maar eerder een ‘verbreding’ van de NRU. Want naast de huidige 2x2 rijbanen zal op vrijwel het gehele traject sprake zijn van op- en afritten. Voor deze verbreding moeten tevens maar liefst 1200 bomen gekapt worden.

Voorzitter, Nederland moet van de rechter in 2020 25% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bracht afgelopen maand het nieuws [2] dat wij dit niet gaan halen en dat emissies zelfs toenemen! Het laatste komt mede omdat het wegverkeer meer emissies veroorzaakt.

Het faciliteren van nog meer wegverkeer zou daarom een taboe moeten zijn. De aanzuigende werking van de verbreding van de NRU is groot. Op dit moment rijden er dagelijks zo’n 50 duizend motorvoertuigen over de NRU. Uit het verkeersmodel blijkt dat bij een verbreding er maar liefst 92 duizend voertuigen per dag over dit traject zullen rijden! Hoe rijmt gedeputeerde deze bijna-verdubbeling met de uitspraken van de rechter en het PBL?

Mijn fractie begrijpt dat er maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit in Overvecht te verbeteren. Het voorliggende plan draagt daar op eigen kracht echter niet aan bij! De verbeteringen die worden aangegeven zijn vooral het gevolg van autonome ontwikkelingen, zoals waarschijnlijk schonere auto’s in de toekomst.

Voorzitter, laten we samen met de gemeente Utrecht onderzoeken welke maatregelen kunnen worden genomen die wél een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in Noord Overvecht en die wél een bijdrage leveren aan de klimaatopgave. Ik hoor graag hoe het college daarover denkt. Wij overwegen een motie op dit punt.

Voorzitter, ik dank u wel.

Willem van der Steeg

Partij voor de Dieren

[1] Dit blijkt uit een raadsbrief en een wijkbericht

[2] https://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2019/doelen-urgenda-zaak-en-energieakkoord-voor-2020-niet-in-zicht

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Samenwerkingsagenda Landbouw

Lees verder

Bijdrage Duiding verkiezingsuitslag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer