Bijdrage Actu­a­li­tei­ten­motie Respecteer de lokale demo­cratie, ingediend door BVNL


21 september 2022

Hoewel de Partij voor de Dieren ook ziet dat de opvang van vluchtelingen verre van ideaal verloopt, is de situatie echt wat ingewikkelder dan deze motie het voorstelt. Mensen die asiel komen zoeken in ons land dienen geholpen te worden met een snelle, duidelijke en humane aanvraagprocedure. De situatie zoals die nu is in Ter Apel is schrijnend en in die zin kunnen we het met BVNL eens zijn dat het beleid van onze landelijke overheid faalt. Hier dient orde op zaken gesteld te worden, door bijvoorbeeld blijvend de opvangcapaciteit te vergroten. Echter, dit betekent niet dat wij als provincie dan maar onze handen er van af moeten trekken. In tegendeel zou ik willen zeggen, we kunnen gemeenten beter blijven bijstaan in het zoeken naar oplossingen. Net als dat we vluchtelingen moeten blijven helpen. We zullen daarom deze motie niet steunen.