Bijdrage Programma klimaat­adap­tatie 2020 - 2023


30 september 2020

Voorzitter,

Naast onze inzet om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken is het noodzaak dat we ons in de provincie aanpassen aan periodes van hitte, droogte en meer neerslag. We moeten onze leefomgeving hier beter op inrichten, want weersextremen zullen vaker en langer voorkomen. Wat dat betreft is onze fractie blij dat we hiervoor een provinciaal programma vaststellen. Vergroenen, zorgen voor voldoende waterberging, het is pure noodzaak.

Maar, voorzitter, een programma is één ding, klimaatbeleid moet geïntegreerd worden in álle plannen van de provincie. Dat is wat we bij zowel klimaatádaptatie als klimaatmítigatie willen zien. Anders is het namelijk dweilen met de kraan open. Zo zien we dat er in de vele ruimtelijke opgaven die er liggen er vooral groen vanaf gesnoept wordt en ondergeschikt wordt gemaakt aan andere, economische belangen. Het opnemen van de doelstelling voor, en ik citeer: ‘het verankeren van klimaatadaptatie in het provinciale beleid en ervoor zorgen dat klimaatadaptatie er een integraal onderdeel van is’ dat is wat ons betreft een stap in de goede richting. We zien dan ook uit naar de uitwerking hiervan.

Dank u wel.