Commis­sie­bij­drage Gebruik van slag- en steek­wapens icm vigerende ganzen­ont­hef­fingen, provin­ciale opdrachten en vrij­stel­lingen


Commissie Ruimte, Groen, Water en Wonen

21 maart 2022

Voorzitter,

Voor deze vergadering mochten we de antwoorden op onze opwaardering reeds ontvangen, mijn dank daarvoor. Ik beperk mij dan ook tot een reflectie daarop en ik heb nog een verduidelijkende vraag. De antwoorden voorzitter, waren enerzijds zoals verwacht, maar toch ook wel weer teleurstellend. Het teleurstellende zit hem onder andere hierin, dat ik sterk het gevoel heb dat er heel weinig is veranderd sinds 2011, het jaar dat Provinciale Staten unaniem de motie aannam om op zoek te gaan naar diervriendelijke alternatieven. We zijn nu 11 jaar verder en wat is er veranderd? Zegt u het maar, voorzitter. Het geweer is nog steeds de heilige graal.

Om dit dieronvriendelijke middel te ondersteunen, ziet Gedeputeerde Staten zich genoodzaakt om het doodknuppelen en neersteken van ganzen toe te staan, onder het mom van diervriendelijkheid. Ja, voorzitter, een dier verlossen uit uitzichtloos lijden, zou je nog kunnen begrijpen, maar wat de Partij voor de Dieren betreft, komen we niet op dat punt aan. Ganzen zijn ook inwoners van Utrecht en zouden niet in een landschap van angst moeten leven, waarbij ze het gevaar lopen om eerst aangeschoten te worden en vervolgens met een knuppel de hersens ingeslagen te krijgen en een mes in de nek gestoken. Jaren geleden heb ik vragen gesteld omtrent het nek breken van ganzen in Bunschoten. Ook toen werden we verzekerd dat het allemaal humaan en diervriendelijk zou zijn. In de bijgeleverde documenten lees ik nu echter dat dat niet meer mag, omdat de hersendood lang kan duren bij vogels groter dan een eend. Voorzitter, U begrijpt nu waarschijnlijk mijn achterdocht.

Want laat ik u even meenemen bij de voorgestelde werkwijze, dan weten we waarover we het hebben. Ik citeer:

“Om bewusteloosheid te induceren wordt gebruik gemaakt van een priest. Dit is een korte knuppel met een (met lood) verzwaard uiteinde. Omdat een slag met een priest bij grote vogels zoals ganzen alleen bewusteloosheid tot gevolg kan hebben, moet hierna een methode worden gebruikt die met zekerheid de dood bewerkstelligt. De kop van de gans wordt naar voren gebogen door de snavel te omvatten met de vingers en de duim achter de hals te plaatsen. Door een knijpende beweging brengt men de snavel richting de hals. Hierdoor wordt de ruimte tussen achterkant van de kop en de eerste halswervel groter. Met de wijsvinger is aan de achterkant van de schedel een rand voelbaar waaronder het achterhoofdsgat zich bevindt. Precies in de middellijn wordt ter plaatse een spits instrument - een priem of puntig mes - onder een hoek van 45 graden door het achterhoofdsgat gestoken en met een draaiende beweging worden het verlengde merg en de hersenen beschadigd. De dood treedt onmiddellijk in.”

Einde citaat. Beoordeelt u maar voor uzelf hoe diervriendelijk u dit alles vindt.

Voorzitter, ik wil eindigen met een oproep en een vraag. Als je de gemiddelde Utrechter op straat zou aanspreken en zou vertellen dat GS het mogelijk maakt dat ganzen neergeschoten, neergeknuppeld en neergestoken worden, dan is mijn inschatting dat er met afschuw gereageerd zou worden. Mijn oproep aan de nieuwe gedeputeerde is dan ook, en ik gebruik bewust het woordje nieuw in de hoop dat zij ook met een vernieuwende blik naar de gans wil kijken, in plaats van automatisch mee te gaan in het gelobbyde frame dat al sinds 1843 in dit huis verteld wordt ten aanzien van de gans, en die oproep is om echt diervriendelijke alternatieven te implementeren in het aangekondigde nieuwe ganzenbeleid.

Mijn afsluitende vraag voorzitter. Mij is niet geheel duidelijk hoe dit nu geregeld gaat worden. Er ligt inmiddels een ontheffing, maar in de beantwoording op de vraag van de SGP staat dat het geregeld gaat worden bij de eerste herziening van de verordening? Kunt u dit verduidelijken?

Dank u wel.