Bijdrage gewijzigd inzetten verleend aanvullend krediet VRT


27 januari 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren kan zich in principe vinden in het voorliggende Statenvoorstel. Het had dan ook een hamerstuk kunnen zijn, ware het niet dat er één punt is waar we toch aandacht voor willen vragen. En dat is de gedupeerde reiziger. Het project VRT heeft diverse tegenslagen en vertragingen gekend, met als gevolg dat reizigers maandenlang geen gebruik hebben kunnen maken van de tramlijn. In het voorliggende Statenvoorstel wil GS een deel van het aanvullende krediet reserveren voor het compenseren van reizigers, in de vorm van twee weken gratis gebruik van de tram. Als de situatie rondom corona het weer toelaat uiteraard.

Het aanvullende krediet uit dit Statenvoorstel komt voort uit het laten vrijvallen van eerder door PS beschikbaar gesteld krediet, waar niet volledig aanspraak op is gemaakt. Dit komt voornamelijk doordat de verwachte meerkosten als gevolg van de risico’s omtrent corona, uiteindelijk lager waren dan tijdens het aanvragen van het krediet werd ingeschat. Toch wordt ook nu in het voorliggende Statenvoorstel 1,2 miljoen gereserveerd voor afronding van de beheersing van deze zelfde risico’s.

Mocht het nou zo zijn dat van deze 1,2 miljoen ook niet volledig gebruik wordt gemaakt, dan zou de Partij voor de Dieren graag zien dat er aanvullende compenserende maatregelen worden getroffen, ten bate van de gedupeerde reizigers. Want twee weken gratis reizen met de tram vinden wij een magere compensatie voor vier a vijf maanden overlast. Hiertoe dienen wij samen met Lijst Bittich een motie in, waarvan het dictum als volgt luidt: ’Verzoeken GS om het deel van het bedrag dat uiteindelijk niet gebruikt wordt voor afronding van de beheersing van resterende risico’s, in te zetten voor aanvullende compenserende maatregelen ten behoeve van gedupeerde reizigers’.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Inpassingsplan spooronderdoorgang N226 Maarsbergen

Lees verder

Bijdrage Vuelta 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer