Bijdrage Visie Bodem­daling Utrecht 2018


10 december 2018

Voorzitter,

Tijdens de RGW vergadering gaf de gedeputeerde aan dat ze niet meer wist of wij het nou over een ambitieloze visie hadden of over een visieloze ambitie. Voorzitter, ik denk dat beide correct zijn en de lading dekken van onze commissiebijdrage.

In dat kader wil ik u vandaag voorlezen uit een kinderboekje, geïnspireerd door Dick Bruna. Het boekje beschrijft het ons voorliggende probleem in, zeg maar, Nijntje taal. Daarmee is het toegankelijk gemaakt voor kinderen. En voorzitter, als kinderen het kunnen begrijpen, dan zouden Statenleden ... nou ja, vult u hem verder zelf maar in. De titel luidt: Bo zoekt het uit tot op de bodem.

[Bekijk en lees het boekje hier]

Voorzitter, het boekje benoemt wat ons betreft de kern van het probleem, we kunnen niet langer verder gaan op de oude voet. Met wat stoelen verzetten op het dek van de Titanic, gaan we het niet redden. Er moet een nieuwe koers worden gevaren om de maatschappelijke ijsberg van bodemdaling te ontwijken. Simpel gezegd: het spoor van vernatting moet ingezet worden. Een discussie omtrent functie volgt peil hoort hier ook bij. Het gaat erom dat in ruimtelijke ordening water en bodem meer als ordenend principe gaan gelden.

Dat vergt scherpe keuzes, dat vergt kennis opdoen, maar ook opgedane kennis durven gebruiken. Hoe je het wendt of keert, we zullen moeten bewegen naar transformatie, naar een ander soort landbouw in het veenweidegebied. Uit de inspraak bij RGW kwam duidelijk naar voren dat er een lacune is aan kennis omtrent transformatiemogelijkheden bij de agrariërs in het gebied. Dat veroorzaakt begrijpelijke twijfel en onzekerheid. De provincie kan hierbij ondersteunen en zou moeten stimuleren, moeten prikkelen.

Hoewel ik blij ben met het memo van de gedeputeerde ter verduidelijking van de visie, ademt de visie ons inziens toch nog teveel een gevoel van doorgaan op de oude voet, waarmee nog steeds vooruitgeschoven wordt in de tijd, zoals eigenlijk al decennialang gedaan wordt. Teveel een visie dus van 'pappen, maar te weinig nat houden'. Voorzitter, wij vinden een ambitie van 75% doordalen tot 2030 teleurstellend. Temeer omdat de onlangs verschenen Bodemkaart laat zien dat we harder dalen dan verwacht. Het kaartje dat mevr. Chidi liet zien, spreekt wat dat betreft boekdelen. Daarom dienen wij een amendement in om de ambitie te verhogen en bodemdaling te stoppen.

Voorzitter, dit is eigenlijk geen echt kinderboekje, maar is tot stand gekomen door samenwerking van onder andere Rijkswaterstaat, ProRail en de provincie Friesland. Doel is om de discussie aan te wakkeren bij beleidsmakers om ervoor te zorgen dat Bo in 2118 in een veilig en leefbaar Nederland woont. De laatste alinea van het boekje luidt: De kinderen van de toekomst hebben geen tijdmachine, dus maak nu samen de juiste keuze!

Daarom, voorzitter, zou ik via u Gedeputeerde Pennarts dit boekje willen aanbieden, opdat het een inspiratie moge zijn bij de verdere uitwerking in het Uitvoeringsprogramma. Wij zien uit naar dat programma, omdat wij hopen daar wel scherpe keuzes en concrete maatregelen terug te kunnen zien.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Herziening PRS/PRV

Lees verder

Bijdrage Statenvoorstel Rijnbrug

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer