Bijdrage Human Capital Agenda


2 juni 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is tevreden met het voorstel dat voorligt. Er komen verstandige keuzes in terug, zoals de sturing op de benodigde transities naar beroepen met tekorten en groeipotentie en het inzichtelijk maken en aanjagen van (ook) het publieke aanbod zodat onze inwoners beter weten wat de mogelijkheden zijn.

In het memorandum ‘Nadere informatie over de HCA-agenda’ worden het ‘digitaal platform voor Leven Lang Ontwikkelen’ en de ‘overstaproutes’ nader toegelicht. De Partij voor de Dieren kan zich goed vinden in deze toelichting, maar vraagt zich af waarom deze niet terugkomt in de HCA zelf. Graag zouden we deze meer praktische uitwerking dus terugzien in de uiteindelijke HCA. Kan de gedeputeerde hierop reageren?

Tenslotte vragen wij nogmaals aandacht voor de praktisch opgeleiden, zzp’ers en flexwerkers in onze provincie. Op pagina 8 van de HCA staat genoemd dat er aan hen “specifieke aandacht wordt gegeven aan loopbaanbewustzijn”, omdat “zij zich minder scholen”. Zoals al eerder genoemd door ons commissielid tijdens de BEM-commissie, is omscholing vaak erg duur, het kost veel tijd en het zorgt voor een verlies aan inkomen. Zo heeft niet iedereen de mogelijkheid om deze keuze te maken, en is het vaak een kwestie van niet kunnen in plaats van niet willen. De Partij voor de Dieren ziet dan ook graag dat de HCA meer gaat bieden dan slechts een ‘loopbaanbewustzijn’ aan deze groep. Kan gedeputeerde zich hierin ook vinden?

Voorzitter, dank u wel.