Bijdrage Versterking en herstel (zakelijk) toerisme


2 juni 2021

Voorzitter,


In dit voorstel wordt de beweging richting het ‘oude normaal’ zo snel mogelijk aangejaagd. Men wil weer terug naar de situatie zoals deze vóór de uitbraak van de Covid-19 pandemie was. We hebben echter al gemerkt dat het niet noodzakelijk, maar vooral ook niet wenselijk is om terug te keren naar deze oude situatie. Het blijkt niet nodig om iedere dag in de file te staan onderweg naar een werklocatie, of heen en weer te reizen voor een overleg of conferentie. Digitaal vergaderen lijkt het nieuwe normaal te zijn geworden.

Wat men vaak niet vanuit huis kan, is recreëren. Sinds de uitbraak van de pandemie is er een
enorme toename van bezoekers in natuur en groene recreatiegebieden. Deze gebieden zijn
daardoor flink onder druk komen te staan. En door de bevolkingsgroei zal deze druk alleen nog maar groter worden. Op dit moment is er een achterstand van 500 hectare met betrekking tot groene recreatiegebieden.

De Partij voor de Dieren is van mening dat deze natuur- en recreatiegebieden ook recht hebben op herstel en dat zij uitgebreid moeten worden om de toegenomen, structurele druk beter te verdelen. Slechts het groen groeit mee-principe is hier niet meer toereikend: De COVID pandemie laat zien dat ook los van verstedelijking er gewoon behoefte is aan meer groen. Daar komt bij dat meer natuur ook bijdraagt aan het halen van andere provinciale doelstellingen, zoals meer biodiversiteit en het bijdragen aan de bomenstrategie.

Voorzitter, daarom zullen we een motie indienen tijdens de behandeling van de voorjaarsnota, waarbij we een deel van de coronagelden willen linken aan natuur cq groene recreatie. Want zeg
nou zelf voorzitter, het is toch veel prettiger om elkaar nu én post-corona niet steeds te passeren op dezelfde pietluttige postzegeltjes groen? Voorzitter, de motie is nog niet geschreven, derhalve mag u mijn bijdrage ook uitleggen als een uitnodiging aan andere fracties om hierover met ons mee te denken.

Dank u wel

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Museumbeleid 2021-2025

Lees verder

Bijdrage Human Capital Agenda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer