Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Behoud en gebruik Trage Paden


11 mei 2022

De Partij voor de Dieren waardeert het vele werk dat in het voorliggende initiatiefvoorstel is gestopt en complimenteert de heer Kamp (D66) met het eindproduct zoals we hier vandaag bespreken.
De Partij voor de Dieren is voorstander van het behoud van het culturele erfgoed dat onze provincie rijk is. Zo ook de trage paden, die vanuit historisch oogpunt van belang zijn geweest voor de Utrechtse infrastructuur. We onderschrijven het belang van bewustwording, kennisverzameling en samenwerking met belanghebbenden op dit punt, zoals ook benoemd wordt in het initiatiefvoorstel. We kunnen hier dan ook van harte mee instemmen.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Visie agrarisch natuurbeheer 2023-2028

Lees verder

Bijdrage SV Nota van Uitgangspunten en OV-netwerkperspectief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer