Bijdrage Kader­stelling regionale program­mering wonen en werken


30 september 2020

Voorzitter,

We begrijpen dat de woningopgave een lastige puzzel is. En we zien dat het college een poging doet om daarnaast andere provinciale belangen te borgen. Maar het gesprek met de gemeentes, het faciliteren en het adaptieve karakter staat toch centraal in dit voorstel. Onze fractie maakt zich zorgen dat andere provinciale belangen, zoals de natuur, ondergesneeuwd raken in al deze 'gesprekken' en 'adaptiviteit'.

Die zorgen komen niet uit de lucht vallen. Langzaamaan zien we dat overal in Utrecht groen wordt weggesnoept ten behoeve van zogenaamde economische ontwikkeling. In januari dit jaar is in deze Staten al ingestemd met uitbreidingslocaties buiten de rode contour. Ondertussen blijven we ver achter op de doelstelling van 3000 hectare natuur in de Groene Contour. En zelfs met het principe ‘groen groeit mee’ komt dit doel niet dichterbij, maar wordt het alleen maar meer onhaalbaar, omdat het tegelijkertijd bouwen in de groene contour mogelijk maakt.

Voorzitter, juist nu we voor een enorme ruimtelijke opgave staan is een sterkere regierol provincie gewenst. Wij zien in dit voorstel wat dat betreft te weinig kaders en teveel ‘gesprek’.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvoorstel Bodemdaling

Lees verder

Bijdrage bespreking Faunabeheerplan 2019-2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer