Bijdrage Klimaat­ak­koord


6 november 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren altijd tegenstander geweest van de klimaatpolder. Ons probleem met dit klimaatakkoord is dat het uit gaat van een scenario waarin de opwarming van de aarde wordt beperkt tot 2 graden. En van die twee graden weten al dat te veel is. Er wordt in het klimaatakkoord wel een streven naar maximaal 1,5 graad opwarming genoemd, maar in dat scenario zullen we echt veel meer moeten doen dan nu in het akkoord is afgesproken[1].

Want voorzitter, die halve graad maakt een enorm verschil. Het IPCC van de VN noemt het verschil van impact op onze planeet zelfs “desastreus”.

Een paar voorbeelden. Bij 2 graden opwarming raken we 3 keer zoveel soorten insecten en 2 keer zoveel soorten planten kwijt dan bij 1,5 graad. En verliezen 2 keer zoveel gewervelden dieren meer dan de helft van hun leefgebied. En bij 2 graden opwarming worden er “honderden miljoenen” mensen meer blootgesteld aan klimaatproblemen, dan bij 1,5 graad, zo stelt het IPCC. En dat betreft dan vooral de armsten[2].

De noodzaak om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken is dus evident. Dit zou volgens ons dan ook het uitgangspunt moeten zijn van ál ons beleid.

Dit klimaatakkoord rekent sterk op het stoken van biomassa, zoals hout en mest, als duurzame energiebron. Biomassa, voorzitter, is niet duurzaam - en dat zal het ook nooit worden. Voor het stoken van hout is massale boskap en vervuilend transport nodig en door de stook komen fijnstof en andere ongezonde stoffen in de lucht. Mestvergisters produceren geen groene stroom, maar bruine stroom. Daarnaast is CO2-opslag, afgekort CCS (carbon capture and storage), dankzij het gepolder van de sector zelf onderdeel geworden van het klimaatakkoord, terwijl dat op dit moment nog geen bewezen methode is om broeikasgasemissies te reduceren. Voorzitter, waar wij nú op in moeten zetten zijn de technieken die zich nú bewezen hebben.

Wat de Partij voor de Dieren betreft gaan er daarom geen subsidies naar biomassa en CCS. Met de 11,4 miljard subsidies voor biomassa maken we het klimaat- en biodiversiteitsprobleem groter dan het al is, terwijl we van dat budget 1 miljoen daken met ieder 20 zonnepanelen kunnen beleggen. Dát is het soort oplossingen die toekomstige generaties van ons mogen verwachten. Wij vragen daarom aan GS om in IPO-verband en al dan niet gezamenlijk naar het Rijk te communiceren dat de miljardensubsidies in het kader van het klimaatakkoord besteed moeten worden aan bewezen en effectieve oplossingen, niet aan maatregelen die enkel op papier bijdragen aan het leefbaar houden van onze planeet. Hiervoor dienen wij een motie in.

[1] https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/klimaatakkoord

[2] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-maakt-een-halve-graad-extra-opwarming-eigenlijk-uit-heel-veel-volgens-het-ipcc~b66005c3/

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Begroting 2020

Lees verder

Bijdrage Stikstofdebat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer