Bijdrage Muse­um­beleid 2021-2025


2 juni 2021

Voorzitter,

De stads-, streek- en kasteelmusea hebben het zwaar te verduren gehad door de coronacrisis. En nog steeds is hun positie kwetsbaar, ook al mogen zij binnenkort waarschijnlijk weer de deuren openen.
Het zou echter zonde zijn als deze musea toch het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Zij vertellen immers het verhaal van onze provincie en dat verhaal is het waard door te geven aan volgende generaties. Mede hierom gaven de musea zelf al in de Quickscan aan de behoefte te voelen om te vernieuwen en de provincie Utrecht kan hen hierbij op verschillende vlakken helpen. Het voorliggende Statenvoorstel kan dan ook op de steun van de Partij voor de Dieren rekenen. We zien het als een gedegen programma, waarin de behoeften van musea centraal staan. Ook helpt het hen voor te bereiden op de toekomst. Hierbij willen we extra het belang onderstrepen dat musea inclusief en toegankelijk zijn, zowel wat betreft programmering als bereikbaarheid. Want alleen wanneer een museum dicht bij de mensen staat, ziet men het belang van haar voortbestaan.
Voorzitter, het voorstel van Statenleden als ambassadeur van musea klinkt ons sympathiek in de oren, alleen rest een beetje de vraag 'waar eindigt dit'? Als we ook kunnen regelen dat Statenleden ambassadeur worden van provinciale diersoorten, dan wil ik best ambassadeur van een museum worden.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Instrumentenkader uitvoering Groene Contouren

Lees verder

Bijdrage Versterking en herstel (zakelijk) toerisme

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer