Bijdrage Najaars­rap­portage 2018


5 november 2018

Bijdrage Provinciale Staten 5 november 2018 agendapunt 20: Statenvoorstel Najaarsrapportage 2018,

Voorzitter,

Dank voor de Najaarsrapportage. Het geeft een inkijk in hoe we op weg zijn: of we op de juiste route zitten, of dat we op de TomTom wellicht beter een reisalternatief kunnen intikken. Een soort van A naar Beter, naar een door ons wel vaker gememoreerd Plan B! ln dat kader Voorzitter, wil onze fractie twee puntjes nog even aantippen.

lk heb inmiddels verschillende moties voorbij zien komen met betrekking tot de energietransitie, in te dienen bij de Programmabegroting. Dit zal er vast voor zorgen dat dit onderwerp straks uit en te na besproken gaat worden, vandaar dat ik het nu kort wil houden. Laat ik volstaan Voorzitter, met te zeggen dat het onderwerp ons na aan het hart ligt. Dat de provincie Utrecht achterloopt op dit gebied, stelt ons dan ook teleur en bij deze derhalve de aansporing richting Gedeputeerde Staten de energietransitie voortvarender op te pakken, doelstellingen te halen en te zorgen voor voldoende gelden.

Een ander zorgpunt voor onze fractie blijft de omgang met de gans. Hoewel de rechtbank een aantal ontheffingen heeft gestopt, blijft de provincie vastberaden om door middel van CO2 te reduceren. Daarentegen wordt het juist hoog tijd dat we eens serieus uitvoering gaan geven aan de unaniem aangenomen motie uit 2011, die oproept alternatieven cq. preventieve middelen te ontwikkelen.

Voorzitter, het reduceren ten behoeve van Schiphol staat genoemd in de Najaarsrapportage. Utrecht vergaste in het verleden ook voor Schiphol: dit is echter een schoolvoorbeeld van oogkleppenbeleid. Wat doe je namelijk als eerste als je gaat dweilen? Juist, dan doe je de kraan dicht: als je ergens geen ganzen wilt hebben, maak het dan onaantrekkelijk. Nu gaan Utrechtse ganzen nota bene juist foerageren in de nabijheid van Schiphol, omdat het daar 'tafeltje dekje' is.

Wat je juist niet wilt, is dat er in de nabijheid van een luchthaven gansaantrekkende gewassen geteeld worden. Regel dat in individuele pachtovereenkomsten of desnoods in de Luchtvaartwet. Schiet de natuurlijke vijand van de gans rondom Schiphol niet overhoop. De vos reguleert namelijk op een natuurlijke manier ganzenpopulaties.

Kortom Gedeputeerde Staten: denk duurzaam, denk diervriendelijk en ga aan de slag met preventie!

Voorzitter, Ten overvloede, maar om onduidelijkheid te voorkomen: vliegveiligheid staat ook bij ons hoog in het vaandel: niet alleen voor de mens, maar óók voor de gans.

Ik dank u wel.

Willem van der Steeg

Interessant voor jou

Bijdrage Koningsdag: die ballon gaat niet op!

Lees verder

Bijdrage Begroting 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer