Bijdrage Koningsdag: die ballon gaat niet op!


5 november 2018

Bijdrage Provinciale Staten 5 november 2018 agendapunt 17: Statenvoorstel bijdrage Koningsdag Amersfoort,

Voorzitter,

Nederlandse onderzoekers van de Wageningen Universiteit werden een paar jaar geleden tijdens een werkbezoek aan Normandië in verlegenheid gebracht. Dankzij een noordoostenwind spoelden talloze Nederlandse feestballonnen aan. Een spoor van de viering van Koningsdag in Nederland, dat zeker 800 km ver reikte! [1]

Tijdens de commissievergadering van BEM bleek dat een meerderheid van de Staten er voor in is om een bijdrage te leveren van maar liefst €400.000 aan de viering van Koningsdag. En dat zonder explicerende begroting: dus zonder te weten waar het geld precies aan besteed zal worden.

In de Statenbrief staat dat de regio Utrecht van dit feest profiteert; eenzelfde argument werd voor de Vuelta gebruikt. Dan ook hier een vergelijkbare vraag vanuit de Partij voor de Dieren: Wat is het voordeel voor de gemeenten in het westen van de provincie? En zitten in de begrote totaalkosten ook bestedingen zoals veiligheidsmaatregelen - en niet onbelangrijk: opruimwerkzaamheden na afloop van het feest?

In de Statenbrief staat dat er “verwacht kan worden dat de mate van duurzaamheid in de organisatie van het programma steeds een van de kernoverwegingen zal zijn”. Mocht er inderdaad een feestsubsidie naar Amersfoort gaan, kunnen wij dan terugverwachten dat er een plan van aanpak komt, waaruit dit blijkt?

Voorzitter, dieren kunnen ballonresten voor voedsel aanzien. Het opeten ervan kan maag en darm verstoppen, wat tot sterfte door uithongering leidt. Latex-rubber, ook al is dat van natuurlijke oorsprong, breekt niet snel genoeg af om het opeten ervan door in het wild levende dieren te voorkomen. Daarbij kunnen dieren verstrikt raken in de sierlinten en afsluiters van ballonnen, en zo – op een weinig feestelijke manier – aan hun einde komen.

De Partij voor de Dieren zou daarom graag zien dat het georganiseerd oplaten van ballonnen géén onderdeel uitmaakt van de koningsdagviering op 27 april in Amersfoort. Onze fractie dient hiertoe een motie in.

Voorzitter, ik dank u wel.

Hiltje Keller - Partij voor de Dieren

[1] https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/marine-research/Onderzoek/Dossiers/5-Weetjes-over-afval-van-ballonnen.htm

Interessant voor jou

Bijdrage Landbouwvisie

Lees verder

Bijdrage Najaarsrapportage 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer