Bijdrage Rapport Rand­ste­de­lijke Reken­kamer: Energie in transitie


18 februari 2019

Voorzitter,

Wij juichen het rapport en de adviezen daarin van de Randstedelijke Rekenkamer toe. Wij dragen de collectieve verantwoordelijkheid om onze planeet - in een staat van leefbaarheid - over te dragen aan de toekomstige generaties. Helaas is de huidige realiteit dat de energietransitie in Utrecht erg moeizaam van de grond komt. In het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer staan een aantal belangrijke aanbevelingen ten aanzien van de energietransitie. De adviezen zijn gericht aan zowel de Staten als de Gedeputeerden, en hadden - wat de Partij voor de Dieren betreft - eigenlijk al láng een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Zo doet de Rekenkamer de aanbeveling aan de Staten om ten aanzien van de energietransities ambities voor de lange, maar óók de korte termijn te stellen.

Wij bevinden ons aan het einde van onze Statenperiode. Het is van belang dat wij als Staten ondubbelzinnig uitspreken dat vertraging in de energietransitie géén optie meer kan zijn. Laten we zorgen dat de nieuwe samenstelling van dit huis voortvarend en zo snél mogelijk aan de slag kan gaan om onze provincie volledig te voorzien van hernieuwbare energiebronnen.

Voorzitter, ik dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvoorstel voorkeursvariant N201

Lees verder

Bijdrage Samenwerkingsagenda Landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer