Bijdrage Staten­voorstel voor­keurs­va­riant N201


18 februari 2019
Voorzitter,

Het aanpakken van de knelpunten op de N201, met in de toekomst wellicht een verbreding, druist in tegen de noodzaak om het klimaat te beschermen, de luchtkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken. Ook het aanpakken van knelpunten zal nieuw verkeer aantrekken. Omwonenden maken zich veel zorgen over de huidige ontwikkelingen, en de Partij voor de Dieren ook.

Voorzitter. Van alle varianten (denkrichtingen) is variant 4 de enige variant waar de Partij voor de Dieren zich in kan vinden: het handhaven van het huidige aantal rijbanen en het verlagen van de maximumsnelheid naar 60 kilometer per uur is namelijk de enige variant waarbij de natuur, de biodiversiteit, het klimaat en de volksgezondheid erop vooruitgaan. Wij steunen voorts maatregelen om vrachtwagens te weren van deze weg. De 180 miljoen euro die met deze variant bespaard wordt, ten opzichte van variant 3, kunnen we extra investeren in duurzame bereikbaarheid van en vanuit deze regio. Wij zullen hiervoor een motie indienen.

Voorzitter. De groei van Schiphol wordt - naast andere toenemende economische activiteiten - expliciet als oorzaak genoemd van de toename van verkeer op de N201 in de komende jaren. Het aanpakken van deze weg, of het nou om een verbreding gaat of het aanpakken van knelpunten, heeft dus onder andere de functie om die groei verder te faciliteren. Het is essentieel voor iedereen dat we ons leven vormen binnen de draagkracht van de aarde. Met het oog op klimaatverandering, massale insectensterfte en natuurvernietiging, bewijst ‘economische groei’ als veroorzaker daarvan juist het probleem te zijn van de grote uitdagingen waar wij voor staan. Daarom dient de Partij voor de Dieren een motie in die GS oproept om zich, in navolging van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht, uit te spreken tegen de groei van Schiphol. Laten we ons aansluiten bij het toenemende maatschappelijke en politieke verzet tegen die groei.

Voorzitter, als laatste: In de schriftelijke reactie van de gedeputeerde op onze vragen tijdens de commissie, ten aanzien van het fiets-vraagstuk, gaf hij aan dat de gemeente De Ronde Venen plannen heeft om op de spoordijk een fietspad aan te leggen. Kan hij dit bevestigen, zeker nu daags na de commissie het college van De Ronde Venen die plannen juist heeft ingetrokken? Kan de gedeputeerde toezeggen dat als dit plan toch nog op tafel ligt - of weer op tafel komt - dat hij zich daartegen verzet bij het college van De Ronde Venen, nu wij veel geld hebben gestoken in het beschermen van de weidevogels in dit gebied?

Voorzitter, ik dank u wel.

Hiltje Keller