Bijdrage Motie Jaar­wis­seling een feest voor iedereen


29 januari 2020

Voorzitter,

Oud en nieuw vieren is een mooie traditie, vuurwerk afsteken is dat niet. 364 dagen per jaar werken we aan een veilige samenleving en op 31 december staan we toe dat onze inwoners, hulpverleners en dieren worden geconfronteerd met een heel concrete dreiging.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde eind 2017 dat de viering van oud en nieuw op veel plaatsen in Nederland het meest onveilige moment van het jaar is. Stoppen met vuurwerk is voor de Partij voor de Dieren de voor de hand liggende oplossing. Afschuiven op de gemeenten onder het mom van maatwerk werkt niet. Een vuurwerkverbod moet landelijk geregeld worden. Het kabinet heeft tot nu toe echter weinig gedaan met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Inmiddels hebben alle Utrechtse burgemeesters zich uitgesproken voor een vuurwerkverbod[1]. Ook landelijk neemt de maatschappelijke druk voor een verbod toe: de Politie, het genootschap van burgemeesters, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Dierenbescherming, de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, het Nederlands Oogheelkundig gezelschap, het Oogfonds, politievakbonden, jeugdartsen, longartsen, patiëntenverenigingen, het Longfonds, de brandweer, verzekeraars, de Vogelbescherming, en openbaar vervoerbedrijven hebben zich uitgesproken voor een vuurwerkverbod.

Wij vinden dat we hier ook als Provinciale Staten een bijdrage aan moeten leveren door ons uit te spreken voor een vuurwerkverbod. En komen daarom vandaag samen met de SGP met een motie die luidt dat de Staten, gehoord de beraadslaging, zich uitspreken voor een vuurwerkverbod en vragen GS onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een verbod op consumentenvuurwerk op te nemen in de provinciale verordening, en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage RES Regio Amersfoort

Lees verder

Bijdrage Statenbrief stand van zaken coronacrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer