Bijdrage staten­voorstel aanvul­lende kaders recreatie en toerisme


30 juni 2021

Voorzitter,

Wat betreft het gedeelte recreatie in het statenvoorstel kan de Partij voor de Dieren zich er goed in vinden. Het is goed dat benoemd wordt dat de druk op natuur- en groene recreatiegebieden aanhoudend hoog is, en dat er een tekort is aan dit soort gebieden. In het kaderstellingsdocument ‘Beleidskaders Recreatie en Toerisme’ wordt dit knelpunt benoemd en daar komt bij dat klimaatverandering ervoor zorgt dat er meer vraag ontstaat naar schaduwrijke en (zwem)waterrijke gebieden. Ten slotte voert de voortdurende verstedelijking ook nog de druk op natuur- en recreatiegebieden op, doordat er meer inwoners bijkomen en er groen moet wijken voor de woningbouw. Wat wij willen meegeven bij het recreatiegedeelte van het statenvoorstel, is dat dit goed gekoppeld kan worden aan de bossenstrategie. Meer bomen bieden immers meer schaduw en ze dragen direct bij aan de verkoeling van gebieden.

Wat betreft het gedeelte over toerisme steunt de Partij voor de Dieren dit voorstel niet. Wij blijven erbij dat de terugkeer naar het oude normaal niet nodig, maar vooral ook niet wenselijk is. Er wordt gesproken over het sturen op “toerisme dat bovenal is gericht op het bijdragen aan de leefbaarheid van de provincie..." (p.10 beleidskaders Recreatie en Toerisme). Ook wordt benoemd dat corona waarschijnlijk een blijvende invloed heeft op het zakelijk toerisme, door een beweging naar meer hybride vormen. We zien dan ook graag dat we als provincie niet inzetten op het stimuleren van toerisme tot aan het oude normaal, waarin de nadruk op spreiding ligt, maar vooral dat we meegaan met de tijd, de urgentie van de klimaatcrisis erkennen en corona als kantelpunt aangrijpen om juist de drukte te voorkomen en vol in te zetten op leefbaarheid voor de inwoners van Utrecht.

Tenslotte vragen wij aandacht voor het leefgebied van in het wild levende dieren. De vraag naar en plannen voor meer (groene) recreatiegebieden mogen niet ten koste van hun leefgebied gaan. Daarnaast moet er terughoudend worden omgegaan met toeristische ontwikkelingen en activiteiten die de natuurwaarden, biodiversiteit en de leefbaarheid in onze provincie aantasten. Het is noodzakelijk dat er duidelijke grenzen worden gesteld aan het toerisme.

Kortom, voorzitter, we moeten af van het idee dat het toerisme oneindig gestimuleerd kan worden zolang het maar een groen randje heeft.

Voorzitter, dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Circulaire Samenleving 2050

Lees verder

Bijdrage SV Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Amersfoort en Foodvalley

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer