Bijdrage SV Regionale Ener­gie­stra­tegie (RES) 1.0 Amers­foort en Food­valley


30 juni 2021

Voorzitter,

“Terug naar het oude normaal”. Een zin die je de laatste tijd vaak hoort in verband met de coronamaatregelen, maar die voor ons klimaat binnenkort mogelijk niet meer opgaat. Want als we niet snel drastische maatregelen nemen om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan, komen we op een onomkeerbaar kantelpunt, waarbij we te maken krijgen met het ‘nieuwe normaal’: hitte, droogte, extreme regen- en onweersbuien. Deze gevolgen merken we nu al bij ruim 1 graden opwarming (ten opzichte van voor het industriële tijdperk), maar het ergste moet nog komen. Kinderen die nu geboren worden, krijgen hier volop mee te maken tegen de tijd dat ze 30 zijn. Tenzij we nu het roer omgooien.

Als je de stukken van de RES-regio’s leest, zie je hoe groot de opgave is, die voor ons ligt. Het is onvermijdelijk dat hierbij moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Zonnepanelen worden door particulieren al omarmd, zonneweides stuiten op meer verzet. Dit geldt ook zeker voor windmolens, biomassa, kernenergie. Maar voorzitter, de meest duurzame energie, is de energie die we niet gebruiken. Het is daarom goed dat vooral de regio Foodvalley inzet op energiebesparing. We missen dit nog bij de regio Amersfoort. Ook het bestrijden van hittestress, door het aanplanten van bomen bijvoorbeeld, is hiermee volgens de Partij voor de Dieren nauw verweven.

De RES-regio’s zetten terecht vooral in op bewezen technieken: zon-op-dak, zon-op-land en windenergie. We missen hierbij nog een beetje de aandacht voor innovaties en nieuwe inzichten. Denk aan pilots met windmolens waarvan één wiek zwart is geverfd, zodat vogels ze beter kunnen ontwijken of het integreren van zonnecellen in dakpannen of gevels. Gelukkig is er wel aandacht voor geothermie en aquathermie, waar nader onderzoek naar verricht wordt: potentiële warmtebronnen die ook in onze regio aanwezig zijn.

Alles staat of valt met draagvlak, het is al vaak genoemd. Het is daarom goed om te lezen dat gemeenten op creatieve en verschillende wijze hun participatietrajecten vorm geven. Hierbij vragen wij ons wel af of bijvoorbeeld laaggeletterde mensen, mensen met een kleine beurs of met een migratie-achtergrond wel voldoende bereikt en betrokken worden. Dit geldt ook voor jongeren, de energietransitie gaat immers vooral ook over hen. Maar draagvlak is meer dan alleen inspraak. Het gaat ook over het wegnemen van (financiële) barrières en de verschillende mogelijkheden om financieel deel te nemen in lokale energieprojecten. En draagvlak gaat over de toon van het debat. Steeds vaker lees je over ontkenning van de wetenschap, bewust desinformatie verspreiden en zelfs intimidatie en bedreigingen. Als politiek hebben wij een voorbeeldfunctie en dienen wij ons hier krachtig tegen uit te spreken.

Voorzitter, de energietransitie is van levensbelang. Dit is niet de tijd om te treuzelen, maar om daadkracht te tonen. Ik eindig dan ook met een quote uit het onlangs gelekte concept rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change van UN): ‘Het leven op aarde kan zich herstellen van grote klimaatveranderingen door te evolueren tot nieuwe soorten en nieuwe ecosystemen te creëren. De mensheid kan dat niet’.[1]

Dank u wel.


[1] https://www.standaard.be/cnt/dmf20210623_91329479

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage statenvoorstel aanvullende kaders recreatie en toerisme

Lees verder

Bijdrage Kadernota 2022-2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer